Πέμπτη, 22 Μαρτίου 2018

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης 21/3/2018Ασπρόπυργος, 21/3/2018

Θέση: Πλατεία Αλωνίστρας

Το ημερήσιο δελτίο ρύπων ενημερώνεται καθημερινά περίπου στη  1:00 μ.μ.

Σήμερα  21/3/2018 οι τιμές κυμάνθηκαν:
Χθες  20/3/2018 οι τιμές κυμάνθηκαν:

    

           Max :   40,0  μg/m3
           Min  :     1,8  μg/m3

        
           M.O.:    55,4   μg/m3
           Max :    86,2   μg/m3
           Min  :      4,4   μg/m3

Όρια : ενημέρωσης κοινού 180 μg/m3 -- συναγερμού 240 μg/m3.
Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση


     

           Max :   89,0  μg/m3
           Min  :   29,5  μg/m3

      
           M.O.:     33,2   μg/m3
           Max :     92,6   μg/m3
           Min  :     14,4   μg/m3

Όριο συναγερμού 400 μg/m3
Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση


             
              Max :    19,7   μg/m3
              Min  :    10,5   μg/m3         
  
           M.O.:     6,0   μg/m3
           Max :   10,7   μg/m3
           Min  :     2,8   μg/m3     
          
Όριο συναγερμού 500 μg/m3
Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση     

           M.O.:    6,0  μg/m3

    
Οριακή τιμή 125 μg/m3 (να μην υπερβαίνεται περισσότερες από 3 φορές το έτος)
Οι τιμές είναι σε 24ωρη βάση.

          
              Max :   120,4   μg/m3
              Min  :     21,7   μg/m3        

          M.O.:      28,0    μg/m3
          Max :      69,4    μg/m3
          Min  :        8,2    μg/m3
Δεν έχει θεσπισθεί όριο συναγερμού -- Οριακή τιμή 50 μg/m3 να μην υπερβαίνεται περισσότερες από 35 φορές το έτος
Οι μετρήσεις γίνονται σε 24ωρη βάση

                                                                                                       
                                                                                                                         
                                                        Γενική Εκτίμηση                        

Οι αέριοι ρύποι κυμάνθηκε σε χαμηλά επίπεδα.