Πέμπτη, 1 Μαρτίου 2018

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης 1/3/2018Ασπρόπυργος, 1/3/2018

Θέση: Πλατεία Αλωνίστρας

Το ημερήσιο δελτίο ρύπων ενημερώνεται καθημερινά περίπου στη  1:00 μ.μ.

Σήμερα  1/3/2018 οι τιμές κυμάνθηκαν:
Χθες  28/2/2018 οι τιμές κυμάνθηκαν:

    

           Max :   64,3  μg/m3
           Min  :     4,4  μg/m3

        
           M.O.:    62,6   μg/m3
           Max :    84,9   μg/m3
           Min  :    21,4   μg/m3

Όρια : ενημέρωσης κοινού 180 μg/m3 -- συναγερμού 240 μg/m3.
Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση


     

           Max :   103,8  μg/m3
           Min  :     21,5  μg/m3

      
           M.O.:     26,0   μg/m3
           Max :     56,6   μg/m3
           Min  :     10,9   μg/m3

Όριο συναγερμού 400 μg/m3
Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση


             
              Max :    20,8   μg/m3
              Min  :      8,0   μg/m3         
  
           M.O.:     3,4   μg/m3
           Max :     9,0   μg/m3
           Min  :     0,2   μg/m3     
          
Όριο συναγερμού 500 μg/m3
Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση


     

           M.O.:     3,4   μg/m3

    
Οριακή τιμή 125 μg/m3 (να μην υπερβαίνεται περισσότερες από 3 φορές το έτος)
Οι τιμές είναι σε 24ωρη βάση.

          
              Max :     63,9   μg/m3
              Min  :       9,1   μg/m3        

          M.O.:      32,9    μg/m3
          Max :      87,8    μg/m3
          Min  :        6,8    μg/m3
Δεν έχει θεσπισθεί όριο συναγερμού -- Οριακή τιμή 50 μg/m3 να μην υπερβαίνεται περισσότερες από 35 φορές το έτος
Οι μετρήσεις γίνονται σε 24ωρη βάση

                                                                                                       
                                                                                                                         
                                                        Γενική Εκτίμηση                        

Η ατμοσφαιρική ρύπανση κυμάνθηκε σε χαμηλά επίπεδα.