Τετάρτη, 28 Φεβρουαρίου 2018

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης 28/2/2018Ασπρόπυργος, 28/2/2018

Θέση: Πλατεία Αλωνίστρας

Το ημερήσιο δελτίο ρύπων ενημερώνεται καθημερινά περίπου στη  1:00 μ.μ.

Σήμερα  28/2/2018 οι τιμές κυμάνθηκαν:
Χθες  27/2/2018 οι τιμές κυμάνθηκαν:

    

           Max :   84,9  μg/m3
           Min  :   21,4  μg/m3

        
           M.O.:    31,9   μg/m3
           Max :    68,6   μg/m3
           Min  :      3,3   μg/m3

Όρια : ενημέρωσης κοινού 180 μg/m3 -- συναγερμού 240 μg/m3.
Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση

     

           Max :    56,6  μg/m3
           Min  :    10,9  μg/m3

      
           M.O.:     52,3   μg/m3
           Max :     93,0   μg/m3
           Min  :     17,0   μg/m3

Όριο συναγερμού 400 μg/m3
Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση


             
              Max :    4,0   μg/m3
              Min  :    1,8   μg/m3         
  
           M.O.:   12,0   μg/m3
           Max :   17,9   μg/m3
           Min  :     4,3   μg/m3     
          
Όριο συναγερμού 500 μg/m3
Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση     

           M.O.:    12,0   μg/m3

    
Οριακή τιμή 125 μg/m3 (να μην υπερβαίνεται περισσότερες από 3 φορές το έτος)
Οι τιμές είναι σε 24ωρη βάση.


          
              Max :   87,8   μg/m3
              Min  :     7,0   μg/m3        

          M.O.:      52,8    μg/m3
          Max :    169,0    μg/m3
          Min  :        8,4    μg/m3
Δεν έχει θεσπισθεί όριο συναγερμού -- Οριακή τιμή 50 μg/m3 να μην υπερβαίνεται περισσότερες από 35 φορές το έτος
Οι μετρήσεις γίνονται σε 24ωρη βάση

                                                                                                       
                                                                                                                         
                                                        Γενική Εκτίμηση                        

Η ατμοσφαιρική ρύπανση κυμάνθηκε σε χαμηλά επίπεδα, εκτός από τη συγκέντρωση των αιρούμενων σωματιδίων PM10, η οποία ξεπέρασε την οριακή τιμή των 50μg/m3.