Πέμπτη, 18 Ιανουαρίου 2018

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης 18/1/2018

 

Ασπρόπυργος, 18/1/2018

Θέση: Πλατεία Αλωνίστρας

Το ημερήσιο δελτίο ρύπων ενημερώνεται καθημερινά περίπου στη  1:00 μ.μ.

Σήμερα  18/1/2018 οι τιμές κυμάνθηκαν:
Χθες  17/1/2018 οι τιμές κυμάνθηκαν:

    

           Max :   79,7  μg/m3
           Min  :   38,1  μg/m3

        
           M.O.:    17,2   μg/m3
           Max :    51,9   μg/m3
           Min  :      2,7   μg/m3

Όρια : ενημέρωσης κοινού 180 μg/m3 -- συναγερμού 240 μg/m3.
Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση

     

           Max :    33,0  μg/m3
           Min  :      6,5  μg/m3

      
           M.O.:     60,1  μg/m3
           Max :   114,8   μg/m3
           Min  :     18,5   μg/m3

Όριο συναγερμού 400 μg/m3
Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση
           Max :   1,8   μg/m3
           Min  :   0,3   μg/m3
    
           
           M.O.:      6,5   μg/m3
           Max :    11,7   μg/m3
           Min  :      1,5   μg/m3

Όριο συναγερμού 500 μg/m3
Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση


     
           M.O.:     6,5   μg/m3
       
Οριακή τιμή 125 μg/m3 (να μην υπερβαίνεται περισσότερες από 3 φορές το έτος)
Οι τιμές είναι σε 24ωρη βάση.

          

           Max :   43,5   μg/m3
           Min  :   10,0   μg/m3

          M.O.:      57,0    μg/m3
          Max :    144,8    μg/m3
          Min  :        9,0    μg/m3
Δεν έχει θεσπισθεί όριο συναγερμού -- Οριακή τιμή 50 μg/m3 να μην υπερβαίνεται περισσότερες από 35 φορές το έτος
Οι μετρήσεις γίνονται σε 24ωρη βάση

                                                                                                       

                                                        Γενική Εκτίμηση                        


Οι αέριοι ρύποι κυμάνθηκαν σε χαμηλά επίπεδα, εκτός από τα αιωρούμενα σωματίδια, που η μέση τιμή τους ξεπέρασε το ανώτατο όριο των 50 μg/m3