Τετάρτη, 17 Ιανουαρίου 2018

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης 17/1/2018


Ασπρόπυργος, 17/1/2018

Θέση: Πλατεία Αλωνίστρας

Το ημερήσιο δελτίο ρύπων ενημερώνεται καθημερινά περίπου στη  1:00 μ.μ.

Σήμερα  17/1/2018 οι τιμές κυμάνθηκαν:
Χθες  16/1/2018 οι τιμές κυμάνθηκαν:


    

           Max :   51,9  μg/m3
           Min  :     2,7  μg/m3

        
           M.O.:    19,8   μg/m3
           Max :    57,9   μg/m3
           Min  :      2,7   μg/m3

Όρια : ενημέρωσης κοινού 180 μg/m3 -- συναγερμού 240 μg/m3.
Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση

     

           Max :  114,8  μg/m3
           Min  :    18,5  μg/m3

      
           M.O.:     43,0  μg/m3
           Max :     85,5   μg/m3
           Min  :     14,7   μg/m3

Όριο συναγερμού 400 μg/m3
Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση           Max :   11,3   μg/m3
           Min  :     5,8   μg/m3
    
           
           M.O.:      7,6   μg/m3
           Max :    14,6   μg/m3
           Min  :      0,4   μg/m3

Όριο συναγερμού 500 μg/m3
Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση     
           M.O.:     7,6   μg/m3
       
Οριακή τιμή 125 μg/m3 (να μην υπερβαίνεται περισσότερες από 3 φορές το έτος)
Οι τιμές είναι σε 24ωρη βάση.

          

           Max :   144,8   μg/m3
           Min  :       9,0   μg/m3

          M.O.:      69,6    μg/m3
          Max :    167,8    μg/m3
          Min  :      18,8    μg/m3
Δεν έχει θεσπισθεί όριο συναγερμού -- Οριακή τιμή 50 μg/m3 να μην υπερβαίνεται περισσότερες από 35 φορές το έτος
Οι μετρήσεις γίνονται σε 24ωρη βάση                                                        Γενική Εκτίμηση                        


Οι αέριοι ρύποι κυμάνθηκαν σε χαμηλά επίπεδα, εκτός από τα αιωρούμενα σωματίδια, που η μέση τιμή τους ξεπέρασε το ανώτατο όριο.