Παρασκευή, 12 Ιανουαρίου 2018

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης 11/1/2018

 

Ασπρόπυργος, 11/1/2018

Θέση: Πλατεία Αλωνίστρας

Το ημερήσιο δελτίο ρύπων ενημερώνεται καθημερινά περίπου στη  1:00 μ.μ.

Σήμερα  11/1/2018 οι τιμές κυμάνθηκαν:
Χθες  10/1/2018 οι τιμές κυμάνθηκαν:


    

           Max :    16,9  μg/m3
           Min  :      2,7 μg/m3

        
           M.O.:      7,2   μg/m3
           Max :    26,5   μg/m3
           Min  :      2,9   μg/m3

Όρια : ενημέρωσης κοινού 180 μg/m3 -- συναγερμού 240 μg/m3.
Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση


     

           Max :   91,0  μg/m3
           Min  :   22,0  μg/m3

      
           M.O.:     56,0   μg/m3
           Max :     87,6   μg/m3
           Min  :     15,2   μg/m3

Όριο συναγερμού 400 μg/m3
Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση           Max :   2641   μg/m3
           Min  :     0,3   μg/m3
    
           
           M.O.:   11,1   μg/m3
           Max :   19,3   μg/m3
           Min  :     1,1   μg/m3

Όριο συναγερμού 500 μg/m3
Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση


     
           M.O.:    11,1   μg/m3
       
Οριακή τιμή 125 μg/m3 (να μην υπερβαίνεται περισσότερες από 3 φορές το έτος)
Οι τιμές είναι σε 24ωρη βάση.

          

           Max :   115,8   μg/m3
           Min  :     31,5   μg/m3

          M.O.:      75,6    μg/m3
          Max :    179,8    μg/m3
          Min  :      27,3    μg/m3
Δεν έχει θεσπισθεί όριο συναγερμού -- Οριακή τιμή 50 μg/m3 να μην υπερβαίνεται περισσότερες από 35 φορές το έτος
Οι μετρήσεις γίνονται σε 24ωρη βάση                                                        Γενική Εκτίμηση                        


Η ατμοσφαιρική ρύπανση κυμάνθηκε σε χαμηλά επίπεδα, με εξαίρεση τα αιωρούμενα σωματίδια PM10, τα οποία κυμάνθηκαν σε υψηλά επίπεδα.