Πέμπτη, 11 Ιανουαρίου 2018

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης 10/1/2018

 

Ασπρόπυργος, 10/1/2018

Θέση: Πλατεία Αλωνίστρας

Το ημερήσιο δελτίο ρύπων ενημερώνεται καθημερινά περίπου στη  1:00 μ.μ.

Σήμερα  10/1/2018 οι τιμές κυμάνθηκαν:
Χθες  9/1/2018 οι τιμές κυμάνθηκαν:


    

           Max :    26,5  μg/m3
           Min  :      2,9  μg/m3

        
           M.O.:      8,3   μg/m3
           Max :    18,0   μg/m3
           Min  :      2,5   μg/m3

Όρια : ενημέρωσης κοινού 180 μg/m3 -- συναγερμού 240 μg/m3.
Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση


     

           Max :   87,6  μg/m3
           Min  :   15,2  μg/m3

      
           M.O.:     43,5   μg/m3
           Max :     73,8   μg/m3
           Min  :     15,3   μg/m3

Όριο συναγερμού 400 μg/m3
Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση
           Max :   16,1   μg/m3
           Min  :     6,2   μg/m3
    
           
           M.O.:     6,7   μg/m3
           Max :   12,5   μg/m3
           Min  :     3,2   μg/m3

Όριο συναγερμού 500 μg/m3
Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση     
           M.O.:     6,7   μg/m3
       
Οριακή τιμή 125 μg/m3 (να μην υπερβαίνεται περισσότερες από 3 φορές το έτος)
Οι τιμές είναι σε 24ωρη βάση.


          

           Max :   179,8   μg/m3
           Min  :     27,3   μg/m3

          M.O.:      58,7    μg/m3
          Max :    108,5    μg/m3
          Min  :      19,2    μg/m3
Δεν έχει θεσπισθεί όριο συναγερμού -- Οριακή τιμή 50 μg/m3 να μην υπερβαίνεται περισσότερες από 35 φορές το έτος
Οι μετρήσεις γίνονται σε 24ωρη βάση                                                         Γενική Εκτίμηση                        

Η ατμοσφαιρική ρύπανση κυμάνθηκε σε χαμηλά επίπεδα, με εξαίρεση τα αιωρούμενα σωματίδια PM10, των οποίων ο μέσος όρος κυμάνθηκε πάνω από την οριακή τιμή των

50 μg/m3