Παρασκευή, 8 Δεκεμβρίου 2017

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης 8/12/2017

 

Ασπρόπυργος, 8/12/2017

Θέση: Πλατεία Αλωνίστρας

Το ημερήσιο δελτίο ρύπων ενημερώνεται καθημερινά περίπου στη  1:00 μ.μ.

Σήμερα  8/12/2017 οι τιμές κυμάνθηκαν:
Χθες  7/12/2017 οι τιμές κυμάνθηκαν:


    

           Max :   25,7   μg/m3
           Min  :     3,4   μg/m3

        
           M.O.:    14,0   μg/m3
           Max :    48,6   μg/m3
           Min  :      3,6   μg/m3

Όρια : ενημέρωσης κοινού 180 μg/m3 -- συναγερμού 240 μg/m3.
Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση


     

           Max :  118,8   μg/m3
           Min  :    42,1   μg/m3

      
           M.O.:     59,5   μg/m3
           Max :   116,6   μg/m3
           Min  :       7,4   μg/m3

Όριο συναγερμού 400 μg/m3
Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση
           Max :   94,0   μg/m3
           Min  :     7,0   μg/m3
    
           
           M.O.:     19,2   μg/m3
           Max :     70,6   μg/m3
           Min  :       4,6   μg/m3

Όριο συναγερμού 500 μg/m3
Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση     
           M.O.:    19,2  μg/m3
       
Οριακή τιμή 125 μg/m3 (να μην υπερβαίνεται περισσότερες από 3 φορές το έτος)
Οι τιμές είναι σε 24ωρη βάση.

          

           Max :  124,9   μg/m3
           Min  :    21,3   μg/m3

          M.O.:      55,9    μg/m3
          Max :    166,0    μg/m3
          Min  :      19,0    μg/m3
Δεν έχει θεσπισθεί όριο συναγερμού -- Οριακή τιμή 50 μg/m3 να μην υπερβαίνεται περισσότερες από 35 φορές το έτος
Οι μετρήσεις γίνονται σε 24ωρη βάσηΓενική Εκτίμηση


Η ατμοσφαιρική ρύπανση κυμάνθηκε σε χαμηλά επίπεδα, με εξαίρεση  τα αιωρούμενα PM10, των οποίων ο μέσος κυμάνθηκε πάνω από την οριακής τιμή των 50 μg/m3