Τρίτη, 12 Δεκεμβρίου 2017

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης 11/12/2017


Ασπρόπυργος, 11/12/2017

Θέση: Πλατεία Αλωνίστρας

Το ημερήσιο δελτίο ρύπων ενημερώνεται καθημερινά περίπου στη  1:00 μ.μ.


Σήμερα  11/12/2017 οι τιμές κυμάνθηκαν:
Χθες  10/12/2017 οι τιμές κυμάνθηκαν:


           Max :     39,5   μg/m3
           Min  :       2,6   μg/m3 
       
           M.O.:    58,8   μg/m3
           Max :    78,4   μg/m3
           Min  :      7,6   μg/m3 

Όρια : ενημέρωσης κοινού 180 μg/m3 -- συναγερμού 240 μg/m3.
Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση            Max :     110,0   μg/m3
            Min  :       44,7   μg/m3 

           M.O.:    22,7   μg/m3
           Max :    66,6   μg/m3
           Min  :      7,7   μg/m3 
Όριο συναγερμού 400 μg/m3
Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση


   
      
          Max :    33,2  μg/m3
          Min  :      6,7  μg/m3            
      
      
          M.O.:     4,7   μg/m3
          Max :     6,6   μg/m3
          Min  :     0,1   μg/m3              

Όριο συναγερμού 500 μg/m3
Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση


              
         
           

     


            M.O.:    4,7   μg/m3

     
Οριακή τιμή 125 μg/m3 (να μην υπερβαίνεται περισσότερες από 3 φορές το έτος)
Οι τιμές είναι σε 24ωρη βάση.        
          Max :    157,4   μg/m3
          Min  :      13,1   μg/m3      
          
   
           M.O.:     23,9   μg/m3
           Max :     50,1   μg/m3
           Min  :       7,4   μg/m3    
    
Δεν έχει θεσπισθεί όριο συναγερμού -- Οριακή τιμή 50 μg/m3 να μην υπερβαίνεται περισσότερες από 35 φορές το έτος
Οι μετρήσεις γίνονται σε 24ωρη βάση


Το Σάββατο 9/12/2017 οι τιμές κυμάνθηκαν:
Τη Παρασκευή  8/12/2017 οι τιμές κυμάνθηκαν

       
           M.O.:    36,7   μg/m3
           Max :    79,3   μg/m3
           Min  :      3,8   μg/m3 

         
          M.O.:    11,0   μg/m3
          Max :    40,1   μg/m3
               Min  :      3,4   μg/m3 

Όρια : ενημέρωσης κοινού 180 μg/m3 -- συναγερμού 240 μg/m3.
Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση

       
           M.O.:    39,9   μg/m3
           Max :    95,8   μg/m3
           Min  :      8,1   μg/m3 
         
       
          M.O.:     69,6   μg/m3
          Max :   118,8   μg/m3
          Min  :     41,3   μg/m3 
         
Όριο συναγερμού 400 μg/m3
Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση


          M.O.:     9,9   μg/m3
          Max :   18,1   μg/m3
          Min  :     0,3   μg/m3            

        
          M.O.:     17,8   μg/m3
          Max :     94,0   μg/m3
          Min  :       7,0   μg/m3            

Όριο συναγερμού 500 μg/m3
Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση

         

           M.O.:    9,9   μg/m3


   

         M.O.:    17,8   μg/m3


Οριακή τιμή 125 μg/m3 (να μην υπερβαίνεται περισσότερες από 3 φορές το έτος)
Οι τιμές είναι σε 24ωρη βάση.


          M.O.:     36,4   μg/m3
          Max :     95,1   μg/m3
          Min  :       8,2   μg/m3    

   
          M.O.:     71,1   μg/m3
          Max :   145,1   μg/m3
          Min  :       9,4   μg/m3    
       
Δεν έχει θεσπισθεί όριο συναγερμού -- Οριακή τιμή 50 μg/m3 να μην υπερβαίνεται περισσότερες από 35 φορές το έτος
Οι μετρήσεις γίνονται σε 24ωρη βάσηΓενική Εκτίμηση


Η ατμοσφαιρική ρύπανση κυμάνθηκε σε χαμηλά επίπεδα, εκτός από τα αιωρούμενα σωματίδια PM10 της Κυριακής, των οποίων ο μέσος όρος κυμάνθηκε σε υψηλά επίπεδα.