Τετάρτη, 27 Δεκεμβρίου 2017

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης 25/12/2017


Ασπρόπυργος, 25/12/2017

Θέση: Πλατεία Αλωνίστρας

Το ημερήσιο δελτίο ρύπων ενημερώνεται καθημερινά περίπου στη  1:00 μ.μ.


Δευτέρα  25/12/2017 οι τιμές κυμάνθηκαν:
Κυριακή  24/12/2017 οι τιμές κυμάνθηκαν:

           M.O.:    18,6   μg/m3
           Max :    50,6   μg/m3
           Min  :      4,2   μg/m3 
       
           M.O.:    36,3   μg/m3
           Max :    61,6   μg/m3
           Min  :      9,8   μg/m3 

Όρια : ενημέρωσης κοινού 180 μg/m3 -- συναγερμού 240 μg/m3.
Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση


           M.O.:    37,1   μg/m3
           Max :    57,2   μg/m3
           Min  :    24,5   μg/m3    

           M.O.:    27,0   μg/m3
           Max :    55,2   μg/m3
           Min  :    10,3   μg/m3 
Όριο συναγερμού 400 μg/m3
Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση


   
      
          M.O.:    21,2   μg/m3
           Max :   42,6   μg/m3
           Min  :     7,7   μg/m3 
      
      
          M.O.:     7,0   μg/m3
          Max :   11,4   μg/m3
          Min  :     5,6   μg/m3              

Όριο συναγερμού 500 μg/m3
Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση


              
         
           M.O.:    21,2  μg/m3

     


            M.O.:    7,0  μg/m3

     
Οριακή τιμή 125 μg/m3 (να μην υπερβαίνεται περισσότερες από 3 φορές το έτος)
Οι τιμές είναι σε 24ωρη βάση.


        
           M.O.:    42,6   μg/m3
           Max :    89,0   μg/m3
           Min  :      5,5   μg/m3        
          
   
           M.O.:     30,0   μg/m3
           Max :     99,2   μg/m3
           Min  :       6,7   μg/m3    
    
Δεν έχει θεσπισθεί όριο συναγερμού -- Οριακή τιμή 50 μg/m3 να μην υπερβαίνεται περισσότερες από 35 φορές το έτος
Οι μετρήσεις γίνονται σε 24ωρη βάση


 Σάββατο 23/12/2017 οι τιμές κυμάνθηκαν:
 Παρασκευή  22/12/2017 οι τιμές κυμάνθηκαν


       
           M.O.:    43,8   μg/m3
           Max :    55,2   μg/m3
           Min  :    30,9   μg/m3 

         
          M.O.:    28,6   μg/m3
          Max :    46,0   μg/m3
               Min  :      9,4   μg/m3 

Όρια : ενημέρωσης κοινού 180 μg/m3 -- συναγερμού 240 μg/m3.
Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση

       
           M.O.:    17,4   μg/m3
           Max :    32,8   μg/m3
           Min  :      8,5   μg/m3 
         
       
          M.O.:     28,1   μg/m3
          Max :     55,8   μg/m3
          Min  :     10,7   μg/m3 
         
Όριο συναγερμού 400 μg/m3
Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση          M.O.:   3,3   μg/m3
          Max :   5,7   μg/m3
          Min  :   2,1   μg/m3            

        
          M.O.:       3,3  μg/m3
          Max :       3,8   μg/m3
          Min  :       2,7  μg/m3            

Όριο συναγερμού 500 μg/m3
Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση


         

           M.O.:    3,3   μg/m3


   

         M.O.:    3,3  μg/m3


Οριακή τιμή 125 μg/m3 (να μην υπερβαίνεται περισσότερες από 3 φορές το έτος)
Οι τιμές είναι σε 24ωρη βάση.


          M.O.:     16,5   μg/m3
          Max :     35,4   μg/m3
          Min  :       5,7   μg/m3    

   
          M.O.:     8,4   μg/m3
          Max :   14,9   μg/m3
          Min  :     5,3   μg/m3    
       
Δεν έχει θεσπισθεί όριο συναγερμού -- Οριακή τιμή 50 μg/m3 να μην υπερβαίνεται περισσότερες από 35 φορές το έτος
Οι μετρήσεις γίνονται σε 24ωρη βάσηΓενική Εκτίμηση


Η ατμοσφαιρική ρύπανση κυμάνθηκε σε χαμηλά επίπεδα.