Πέμπτη, 21 Δεκεμβρίου 2017

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης 21/12/2017


Ασπρόπυργος, 21/12/2017

Θέση: Πλατεία Αλωνίστρας

Το ημερήσιο δελτίο ρύπων ενημερώνεται καθημερινά περίπου στη  1:00 μ.μ.

Σήμερα  21/12/2017 οι τιμές κυμάνθηκαν:
Χθες  20/12/2017 οι τιμές κυμάνθηκαν:

    

           Max :    47,3  μg/m3
           Min  :   11,7   μg/m3

        
           M.O.:    25,1   μg/m3
           Max :    55,2   μg/m3
           Min  :    10,4   μg/m3

Όρια : ενημέρωσης κοινού 180 μg/m3 -- συναγερμού 240 μg/m3.
Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση


     

           Max :  39,3  μg/m3
           Min  :  12,2  μg/m3

      
           M.O.:     35,7   μg/m3
           Max :     53,8   μg/m3
           Min  :       8,3   μg/m3

Όριο συναγερμού 400 μg/m3
Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση
           Max :   6,1   μg/m3
           Min  :   2,4   μg/m3
    
           
           M.O.:     4,8   μg/m3
           Max :   13,0   μg/m3
           Min  :     2,4   μg/m3

Όριο συναγερμού 500 μg/m3
Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση


     
           M.O.:    4,8  μg/m3
       
Οριακή τιμή 125 μg/m3 (να μην υπερβαίνεται περισσότερες από 3 φορές το έτος)
Οι τιμές είναι σε 24ωρη βάση.

          

           Max :  26,0   μg/m3
           Min  :    9,2   μg/m3

          M.O.:      24,0    μg/m3
          Max :      40,0    μg/m3
          Min  :      10,2    μg/m3
Δεν έχει θεσπισθεί όριο συναγερμού -- Οριακή τιμή 50 μg/m3 να μην υπερβαίνεται περισσότερες από 35 φορές το έτος
Οι μετρήσεις γίνονται σε 24ωρη βάση                                                        Γενική Εκτίμηση                        


Η ατμοσφαιρική ρύπανση κυμάνθηκε σε χαμηλά επίπεδα.