Τρίτη, 24 Οκτωβρίου 2017

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης 24/10/2017


Ασπρόπυργος, 24/10/2017

Θέση: Πλατεία Αλωνίστρας

Το ημερήσιο δελτίο ρύπων ενημερώνεται καθημερινά περίπου στη  1:00 μ.μ.

Σήμερα  24/10/2017 οι τιμές κυμάνθηκαν:
Χθες  23/10/2017 οι τιμές κυμάνθηκαν:


          

           Max :     59,2    μg/m3
           Min  :       1,7    μg/m3           
    
          M.O.:     17,8   μg/m3
          Max :     51,8   μg/m3
          Min  :       1,8   μg/m3
Όρια : ενημέρωσης κοινού 180 μg/m3 -- συναγερμού 240 μg/m3.
Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση

       

           Max :   71,3   μg/m3
           Min  :   16,6   μg/m3
       

           M.O.:     60,8   μg/m3
           Max :   105,7   μg/m3
           Min  :     36,2   μg/m3
   
Όριο συναγερμού 400 μg/m3
Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση
           Max :             μg/m3
           Min  :             μg/m3
    
           
           M.O.:     6,5   μg/m3
           Max :   12,4   μg/m3
           Min  :     0,1   μg/m3

Όριο συναγερμού 500 μg/m3
Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση     
         M.O.:     6,5   μg/m3
       
Οριακή τιμή 125 μg/m3 (να μην υπερβαίνεται περισσότερες από 3 φορές το έτος)
Οι τιμές είναι σε 24ωρη βάση.


          

           Max :     61,2   μg/m3
           Min  :       8,2   μg/m3

          M.O.:     59,7   μg/m3
          Max :   151,8   μg/m3
          Min  :     6,1   μg/m3
Δεν έχει θεσπισθεί όριο συναγερμού -- Οριακή τιμή 50 μg/m3 να μην υπερβαίνεται περισσότερες από 35 φορές το έτος
Οι μετρήσεις γίνονται σε 24ωρη βάσηΓενική Εκτίμηση

Οι αέριοι ρύποι κυμάνθηκαν σε χαμηλά επίπεδα, εκτός από τα αιωρούμενα σωματίδια PM10, που παρουσίασαν υψηλές τιμές.