Τρίτη, 24 Οκτωβρίου 2017

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης 23/10/2017


Ασπρόπυργος, 23/10/2017

Θέση: Πλατεία Αλωνίστρας

Το ημερήσιο δελτίο ρύπων ενημερώνεται καθημερινά περίπου στη  1:00 μ.μ.


Σήμερα  23/10/2017 οι τιμές κυμάνθηκαν:
Χθες  22/10/2017 οι τιμές κυμάνθηκαν:


       
          Max :     36,1   μg/m3
          Min  :       1,8   μg/m3   
    

          M.O.:     26,2   μg/m3
          Max :     82,1   μg/m3
          Min  :       1,8   μg/m3   

Όρια : ενημέρωσης κοινού 180 μg/m3 -- συναγερμού 240 μg/m3.
Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση

       
   
          Max :     105,7   μg/m3
          Min  :      45,4    μg/m3    
  
          M.O.:     45,6   μg/m3
          Max :     69,2   μg/m3
          Min  :     21,2   μg/m3    
Όριο συναγερμού 400 μg/m3
Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση


   

          Max :   11,2   μg/m3
          Min  :     0,7   μg/m3            
      
          
      
          M.O.:     5,3   μg/m3
          Max :   15,1   μg/m3
          Min  :     0,6   μg/m3              

Όριο συναγερμού 500 μg/m3
Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση


              

       
  


              M.O.:   5,3  μg/m3

     
Οριακή τιμή 125 μg/m3 (να μην υπερβαίνεται περισσότερες από 3 φορές το έτος)
Οι τιμές είναι σε 24ωρη βάση.        
          Max :     151,8  μg/m3
          Min  :         6,1   μg/m3      
          
   
           M.O.:     39,4   μg/m3
           Max :     89,5   μg/m3
           Min  :     11,2   μg/m3    
    
Δεν έχει θεσπισθεί όριο συναγερμού -- Οριακή τιμή 50 μg/m3 να μην υπερβαίνεται περισσότερες από 35 φορές το έτος
Οι μετρήσεις γίνονται σε 24ωρη βάση


Το Σάββατο 21/10/2017 οι τιμές κυμάνθηκαν:
Τη Παρασκευή  20/10/2017 οι τιμές κυμάνθηκαν


       
          M.O.:     27,8   μg/m3
          Max :     83,2   μg/m3
          Min  :       1,7   μg/m3    

        
          M.O.:     26,7   μg/m3
          Max :     83,7   μg/m3
          Min  :       1,4   μg/m3    

Όρια : ενημέρωσης κοινού 180 μg/m3 -- συναγερμού 240 μg/m3.
Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση


          M.O.:     50,5   μg/m3
          Max :     78,2   μg/m3
          Min  :     19,6   μg/m3    
      
          M.O.:     62,8   μg/m3
          Max :   112,8   μg/m3
          Min  :     29,2   μg/m3           

Όριο συναγερμού 400 μg/m3
Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση


       
          M.O.:     8,0   μg/m3
          Max :   18,1   μg/m3
          Min  :     0,1   μg/m3            


   
          M.O.:     6,4   μg/m3
          Max :   23,4   μg/m3
          Min  :     0,3   μg/m3            

Όριο συναγερμού 500 μg/m3
Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση


         

       M.O.:     8,0  μg/m3


   

         M.O.:     6,4  μg/m3


Οριακή τιμή 125 μg/m3 (να μην υπερβαίνεται περισσότερες από 3 φορές το έτος)
Οι τιμές είναι σε 24ωρη βάση.

          M.O.:     60,9   μg/m3
          Max :   143,6   μg/m3
          Min  :       2,1   μg/m3    
   
          M.O.:     53,7   μg/m3
          Max :   113,3   μg/m3
          Min  :       9,6   μg/m3    
       
Δεν έχει θεσπισθεί όριο συναγερμού -- Οριακή τιμή 50 μg/m3 να μην υπερβαίνεται περισσότερες από 35 φορές το έτος
Οι μετρήσεις γίνονται σε 24ωρη βάσηΓενική Εκτίμηση


Οι αέριοι ρύποι κυμάνθηκαν σε χαμηλά επίπεδα, εκτός από τα αιωρούμενα σωματίδια PM10, τον οποίων ο μέσος όρος κυμάνθηκε πάνω από την οριακή τιμή των 50 μg/m3