Τετάρτη, 4 Ιανουαρίου 2017

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης 3/1/2017 Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης

Ασπρόπυργος, 3/1/2017

Θέση: Πλατεία Αλωνίστρας

Το ημερήσιο δελτίο ρύπων ενημερώνεται καθημερινά περίπου στη  1:00 μ.μ.

Σήμερα 3/1/2017 οι τιμές κυμάνθηκαν:
Χθες 2/1/2017 οι τιμές κυμάνθηκαν:
          

           Max :     25,6   μg/m3
           Min  :       2,5   μg/m3           
    
          M.O.:      10,9   μg/m3
          Max :      50,5   μg/m3
          Min  :        3,3   μg/m3
Όρια : ενημέρωσης κοινού 180 μg/m3 -- συναγερμού 240 μg/m3.
Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση
        

           Max :     139,0   μg/m3
           Min  :      47,0    μg/m3
         

          M.O.:      59,2   μg/m3
          Max :      82,3   μg/m3
          Min  :      29,2   μg/m3

Όριο συναγερμού 400 μg/m3
Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση
 
       
           Max :     17,4   μg/m3
           Min  :       4,5   μg/m3
           
          M.O.:       10,2   μg/m3
          Max :       18,6   μg/m3
          Min  :         4,2   μg/m3
Όριο συναγερμού 500 μg/m3
Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση

     
            M.O.:     10,2  μg/m3
       
Οριακή τιμή 125 μg/m3 (να μην υπερβαίνεται περισσότερες από 3 φορές το έτος)
Οι τιμές είναι σε 24ωρη βάση.


          Max :       110,2   μg/m3
          Min  :         21,2   μg/m3

          M.O.:      73,5   μg/m3
          Max :    146,5   μg/m3
          Min  :      21,5   μg/m3
Δεν έχει θεσπισθεί όριο συναγερμού -- Οριακή τιμή 50 μg/m3 να μην υπερβαίνεται περισσότερες από 35 φορές το έτος
Οι μετρήσεις γίνονται σε 24ωρη βάση


Γενική Εκτίμηση

    Η ατμοσφαιρική ρύπανση κυμάνθηκε σε χαμηλά επίπεδα, εκτός από τα αιωρούμενα σωματίδια PM10 , των οποίων ο μέσος όρος κυμάνθηκε πάνω από την οριακή τιμή των 50μg/m3.