Τετάρτη, 4 Ιανουαρίου 2017

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης 2/1/2017Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης

Ασπρόπυργος, 2/1/2017

Θέση: Πλατεία Αλωνίστρας

Το ημερήσιο δελτίο ρύπων ενημερώνεται καθημερινά περίπου στη  1:00 μ.μ.


Σήμερα 2/1/2017 οι τιμές κυμάνθηκαν:
Χθες  1/1/2017 οι τιμές κυμάνθηκαν:
       
          Max :     18,0   μg/m3
          Min  :       3,3   μg/m3   
  

          M.O.:    36,2   μg/m3
          Max :    62,3   μg/m3
          Min  :      5,6   μg/m3   

Όρια : ενημέρωσης κοινού 180 μg/m3 -- συναγερμού 240 μg/m3.
Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση
           

          Max :    82,3   μg/m3
          Min  :    29,2   μg/m3   
  
        
          M.O.:    24,5   μg/m3
          Max :    50,2   μg/m3
          Min  :      7,8   μg/m3    
Όριο συναγερμού 400 μg/m3
Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση
   
    
          Max :   11,6   μg/m3
          Min  :     4,2   μg/m3
          
      
          M.O.:      3,9   μg/m3
          Max :      8,1   μg/m3
          Min  :      1,7   μg/m3    

Όριο συναγερμού 500 μg/m3
Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση
              

       
  

          M.O.:    3,9   μg/m3 

             
Οριακή τιμή 125 μg/m3 (να μην υπερβαίνεται περισσότερες από 3 φορές το έτος)
Οι τιμές είναι σε 24ωρη βάση.

        
          Max :    102,5   μg/m3
          Min  :      21,5  μg/m3      
          
   
           M.O.:      40,7   μg/m3
           Max :    109,0   μg/m3
           Min  :      12,3   μg/m3    
    
Δεν έχει θεσπισθεί όριο συναγερμού -- Οριακή τιμή 50 μg/m3 να μην υπερβαίνεται περισσότερες από 35 φορές το έτος
Οι μετρήσεις γίνονται σε 24ωρη βάσηΣάββατο 31/12/2016 οι τιμές κυμάνθηκαν:
Παρασκευή 30/12/2016 οι τιμές κυμάνθηκαν:
       
          M.O.:     48,6   μg/m3
          Max :     60,2   μg/m3
          Min  :     25,1   μg/m3    


          M.O.:     43,1   μg/m3
          Max :     61,9   μg/m3
          Min  :     21,2   μg/m3   

Όρια : ενημέρωσης κοινού 180 μg/m3 -- συναγερμού 240 μg/m3.
Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση
          M.O.:     17,4   μg/m3
          Max :     38,7   μg/m3
          Min  :     10,9   μg/m3
          M.O.:     23,8   μg/m3
          Max :     43,7   μg/m3
          Min  :       8,0   μg/m3
Όριο συναγερμού 400 μg/m3
Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση

          M.O.:      2,2   μg/m3
          Max :      4,1   μg/m3
          Min  :      0,7   μg/m3    


          M.O.:       1,4   μg/m3
          Max :       3,0   μg/m3
          Min  :       0,4   μg/m3    

Όριο συναγερμού 500 μg/m3
Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση
      
          M.O.:     2,2   μg/m3

      
           M.O.:    1,4   μg/m3

Οριακή τιμή 125 μg/m3 (να μην υπερβαίνεται περισσότερες από 3 φορές το έτος)
Οι τιμές είναι σε 24ωρη βάση.
          M.O.:      20,7   μg/m3
          Max :      45,8   μg/m3
          Min  :       7,1  μg/m3    
 
          M.O.:      15,8   μg/m3
          Max :      40,4   μg/m3
          Min  :        4,5   μg/m3    
        
Δεν έχει θεσπισθεί όριο συναγερμού -- Οριακή τιμή 50 μg/m3 να μην υπερβαίνεται περισσότερες από 35 φορές το έτος
Οι μετρήσεις γίνονται σε 24ωρη βάση


Γενική Εκτίμηση

Η ατμοσφαιρική ρύπανση κυμάνθηκε σε χαμηλά επίπεδα,