Δευτέρα, 7 Σεπτεμβρίου 2015

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης 7/9/2015


Ασπρόπυργος, 7/9/2015

Θέση: Πλατεία Αλωνίστρας

Το ημερήσιο δελτίο ρύπων ενημερώνεται καθημερινά περίπου στη  1:00 μ.μ.


Σήμερα 7/9/2015 οι τιμές κυμάνθηκαν:
Χθες 6/9/2015 οι τιμές κυμάνθηκαν:


       
          Max :    90,20   μg/m3
          Min  :      4,36   μg/m3  

          M.O.:    41,67   μg/m3
          Max :    94,00   μg/m3
          Min  :      4,88   μg/m3  
Όρια : ενημέρωσης κοινού 180 μg/m3 -- συναγερμού 240 μg/m3.
Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση


        
          Max :    92,80   μg/m3
          Min  :    22,00   μg/m3  
     
          M.O.:     37,31   μg/m3
          Max :     69,42   μg/m3
          Min  :       4,55   μg/m3
Όριο συναγερμού 400 μg/m3
Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση

              
          Max :    44,41   μg/m3
          Min  :      0,78   μg/m3  
          
          M.O.:    21,36   μg/m3
          Max :  108,50   μg/m3
          Min  :      5,50   μg/m3  
Όριο συναγερμού 500 μg/m3
Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση

       
  

       
           M.O.:   21,36   μg/m3
         
   
Οριακή τιμή 125 μg/m3 (να μην υπερβαίνεται περισσότερες από 3 φορές το έτος)
Οι τιμές είναι σε 24ωρη βάση.


        
          Max :   130,50   μg/m3
          Min  :    36,79   μg/m3  

         
          M.O.:     66,94   μg/m3
          Max :     94,20   μg/m3
          Min  :     26,62   μg/m3
Δεν έχει θεσπισθεί όριο συναγερμού -- Οριακή τιμή 50 μg/m3 να μην υπερβαίνεται περισσότερες από 35 φορές το έτος
Οι μετρήσεις γίνονται σε 24ωρη βάσηΣάββατο 5/9/2015 οι τιμές κυμάνθηκαν:
Παρασκευή 4/9/2015 οι τιμές κυμάνθηκαν:


          M.O.:     65,63  μg/m3
          Max :   140,70  μg/m3
          Min  :       4,57  μg/m3    
          M.O.:     57,38  μg/m3
          Max :   136,00  μg/m3
          Min  :       3,17  μg/m3    
Όρια : ενημέρωσης κοινού 180 μg/m3 -- συναγερμού 240 μg/m3.
Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση          M.O.:     45,96   μg/m3
          Max :     80,40   μg/m3
          Min  :     13,48   μg/m3    
                
          M.O.:     51,48   μg/m3
          Max :   116,80   μg/m3
          Min  :     15,55   μg/m3    
Όριο συναγερμού 400 μg/m3
Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση


          M.O.:    18,05   μg/m3
          Max :    69,96   μg/m3
          Min  :     2,01   μg/m3
          M.O.:     14,81  μg/m3
          Max :     45,27  μg/m3
          Min  :       0,81  μg/m3    
Όριο συναγερμού 500 μg/m3
Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση

 
          M.O.:    2,01   μg/m3
       
     
          M.O.:   14,81   μg/m3
     
Οριακή τιμή 125 μg/m3 (να μην υπερβαίνεται περισσότερες από 3 φορές το έτος)
Οι τιμές είναι σε 24ωρη βάση.

          M.O.:     56,25   μg/m3
          Max :   143,70   μg/m3
          Min  :     27,94   μg/m3    
          M.O.:     63,68   μg/m3
          Max :   134,90   μg/m3
          Min  :     17,36   μg/m3
Δεν έχει θεσπισθεί όριο συναγερμού -- Οριακή τιμή 50 μg/m3 να μην υπερβαίνεται περισσότερες από 35 φορές το έτος
Οι μετρήσεις γίνονται σε 24ωρη βάση


Γενική Εκτίμηση


Η ατμοσφαιρική ρύπανση κυμάνθηκαν σε χαμηλά επίπεδα, εκτός από τα αιωρούμενα σωματίδια, όπου ο μέσος όρος τους, ξεπέρασε την οριακή τιμή των 50 μg/m3