Παρασκευή, 4 Σεπτεμβρίου 2015

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης 4/9/2015


Ασπρόπυργος, 4/9/2015

Θέση: Πλατεία Αλωνίστρας

Το ημερήσιο δελτίο ρύπων ενημερώνεται καθημερινά περίπου στη  1:00 μ.μ.

Σήμερα 4/9/2015 οι τιμές κυμάνθηκαν:
Χθες 3/9/2015 οι τιμές κυμάνθηκαν:

  
          Max :  112,90  μg/m3
          Min  :      3,17  μg/m3
      
          M.O.:      52,41  μg/m3
          Max :    105,10  μg/m3
          Min  :        4,37  μg/m3
Όρια : ενημέρωσης κοινού 180 μg/m3 -- συναγερμού 240 μg/m3.
Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση

        
           Max :  116,80  μg/m3
           Min  :    20,64  μg/m3
         
          M.O.:      49,24  μg/m3
          Max :      97,10  μg/m3
          Min  :      16,63  μg/m3
Όριο συναγερμού 400 μg/m3
Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση

 
           Max :    29,99  μg/m3
           Min  :      0,81  μg/m3

          M.O.:    14,60   μg/m3
          Max :    60,78   μg/m3
          Min  :      3,21   μg/m3
Όριο συναγερμού 500 μg/m3
Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση           
            M.O.:    14,60  μg/m3
                    
       
Οριακή τιμή 125 μg/m3 (να μην υπερβαίνεται περισσότερες από 3 φορές το έτος)
Οι τιμές είναι σε 24ωρη βάση.

 

          Max :  134,90  μg/m3
          Min  :    50,86  μg/m3   

          M.O.:      60,40   μg/m3
          Max :    116,40   μg/m3
          Min  :        9,01   μg/m3   
Δεν έχει θεσπισθεί όριο συναγερμού -- Οριακή τιμή 50 μg/m3 να μην υπερβαίνεται περισσότερες από 35 φορές το έτος
Οι μετρήσεις γίνονται σε 24ωρη βάση


Γενική Εκτίμηση


Οι αέριοι ρύποι κυμάνθηκαν σε χαμηλά επίπεδα, εκτός από τα αιωρούμενα σωματίδια, που η μέση τιμή τους ξεπέρασε το ανώτατο όριο.