Δευτέρα, 9 Ιουλίου 2018

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης 9/7/2018Ασπρόπυργος, 9/7/2018

Θέση: Πλατεία Αλωνίστρας

Το ημερήσιο δελτίο ρύπων ενημερώνεται καθημερινά περίπου στη  1:00 μ.μ.


Δευτέρα 9/7/2018 οι τιμές κυμάνθηκαν:
Κυριακή 8/7/2018 οι τιμές κυμάνθηκαν:


           
           Max :     67,5  μg/m3
           Min  :      4,1   μg/m3 
       
           M.O.:    79,6   μg/m3
           Max :  132,2  μg/m3
           Min  :    36,4   μg/m3 

Όρια : ενημέρωσης κοινού 180 μg/m3 -- συναγερμού 240 μg/m3.
Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση           Max :      96,9   μg/m3
           Min  :      13,4   μg/m3    

           M.O.:    21,5   μg/m3
           Max :    38,1   μg/m3
           Min  :    12,5   μg/m3 
Όριο συναγερμού 400 μg/m3
Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση

   
           Max :     8,3  μg/m3
           Min  :     3,3  μg/m3       
      
           M.O.:      3,1   μg/m3
           Max :      4,0   μg/m3
           Min  :      1,9   μg/m3              

Όριο συναγερμού 500 μg/m3
Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση

              
         

     


            M.O.:    3,1  μg/m3

     
Οριακή τιμή 125 μg/m3 (να μην υπερβαίνεται περισσότερες από 3 φορές το έτος)
Οι τιμές είναι σε 24ωρη βάση.

        
          
           Max :    86,3 μg/m3
           Min  :    13,4 μg/m3        
          
   
           M.O.:     59,6   μg/m3
           Max :   227,8   μg/m3
           Min  :       3,9   μg/m3    
    
Δεν έχει θεσπισθεί όριο συναγερμού -- Οριακή τιμή 50 μg/m3 να μην υπερβαίνεται περισσότερες από 35 φορές το έτος
Οι μετρήσεις γίνονται σε 24ωρη βάση


 Σάββατο 7/7/2018 οι τιμές κυμάνθηκαν:
 Παρασκευή 6/7/2018 οι τιμές κυμάνθηκαν:

       
           M.O.:     86,7   μg/m3
           Max :   162,0   μg/m3
           Min  :     26,9   μg/m3 

         
          M.O.:     66,8   μg/m3
          Max :   122,6   μg/m3
               Min  :     11,4  μg/m3 

Όρια : ενημέρωσης κοινού 180 μg/m3 -- συναγερμού 240 μg/m3.
Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση


       
           M.O.:    30,7   μg/m3
           Max :    50,6   μg/m3
           Min  :    16,6   μg/m3 
         
       
          M.O.:     41,9   μg/m3
          Max :     79,8  μg/m3
          Min  :     22,8  μg/m3 
         
Όριο συναγερμού 400 μg/m3
Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση


           M.O.:     2,4   μg/m3
           Max :     3,4   μg/m3
           Min  :     0,7   μg/m3            

        
          M.O.:      2,0  μg/m3
          Max :      5,6   μg/m3
          Min  :      0,7   μg/m3            

Όριο συναγερμού 500 μg/m3
Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση


         

           M.O.:   2,4   μg/m3


   

          M.O.:    2,0  μg/m3


Οριακή τιμή 125 μg/m3 (να μην υπερβαίνεται περισσότερες από 3 φορές το έτος)
Οι τιμές είναι σε 24ωρη βάση.          M.O.:     53,0   μg/m3
          Max :   114,6   μg/m3
          Min  :     20,4   μg/m3    

   
          M.O.:     67,0   μg/m3
          Max :   156,7   μg/m3
          Min  :     16,6   μg/m3    
       
Δεν έχει θεσπισθεί όριο συναγερμού -- Οριακή τιμή 50 μg/m3 να μην υπερβαίνεται περισσότερες από 35 φορές το έτος
Οι μετρήσεις γίνονται σε 24ωρη βάσηΓενική Εκτίμηση

Η ατμοσφαιρική ρύπανσης κυμάνθηκε σε χαμηλά επίπεδα, εκτός από τα αιωρούμενα σωματίδια PM10, των οποίων ο μέσος όρως κυμάνθηκε σε υψηλότερα επίπεδα.