Παρασκευή, 13 Ιουλίου 2018

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης 13/7/2018Ασπρόπυργος, 13/7/2018

Θέση: Πλατεία Αλωνίστρας

Το ημερήσιο δελτίο ρύπων ενημερώνεται καθημερινά περίπου στη  1:00 μ.μ.

Σήμερα  13/7/2018 οι τιμές κυμάνθηκαν:
Χθες  12/7/2018 οι τιμές κυμάνθηκαν:

    

           Max :   55,6  μg/m3
           Min  :     2,5  μg/m3

        
           M.O.:     53,2  μg/m3
           Max :     88,6  μg/m3
           Min  :       7,1  μg/m3

Όρια : ενημέρωσης κοινού 180 μg/m3 -- συναγερμού 240 μg/m3.
Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση


     

           Max :   94,9  μg/m3
           Min  :   32,6  μg/m3

      
           M.O.:     47,4   μg/m3
           Max :     78,2   μg/m3
           Min  :     23,2   μg/m3

Όριο συναγερμού 400 μg/m3
Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση


             
              Max :    18,0   μg/m3
              Min  :      2,4   μg/m3         
  
           M.O.:      4,8   μg/m3
           Max :      6,8   μg/m3
           Min  :      1,8  μg/m3     
          
Όριο συναγερμού 500 μg/m3
Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση     

           M.O.:  4,8   μg/m3

    
Οριακή τιμή 125 μg/m3 (να μην υπερβαίνεται περισσότερες από 3 φορές το έτος)
Οι τιμές είναι σε 24ωρη βάση.

          
           
              Max :    159,7  μg/m3
              Min  :      17,3  μg/m3         

          M.O.:     43,2    μg/m3
          Max :   110,6    μg/m3
          Min  :       5,7    μg/m3
Δεν έχει θεσπισθεί όριο συναγερμού -- Οριακή τιμή 50 μg/m3 να μην υπερβαίνεται περισσότερες από 35 φορές το έτος
Οι μετρήσεις γίνονται σε 24ωρη βάση
                                                                                                       
                                                                                                                                                
                                                        Γενική Εκτίμηση                        

Η ατμοσφαιρική ρύπανσης κυμάνθηκε σε χαμηλά επίπεδα.