Πέμπτη, 12 Ιουλίου 2018

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης 11/7/2018


Ασπρόπυργος, 11/7/2018

Θέση: Πλατεία Αλωνίστρας

Το ημερήσιο δελτίο ρύπων ενημερώνεται καθημερινά περίπου στη  1:00 μ.μ.

Σήμερα  11/7/2018 οι τιμές κυμάνθηκαν:
Χθες  10/7/2018 οι τιμές κυμάνθηκαν:


    

           Max :   93,6  μg/m3
           Min  :   10,7  μg/m3

        
           M.O.:     52,6  μg/m3
           Max :     95,0  μg/m3
           Min  :       3,4  μg/m3

Όρια : ενημέρωσης κοινού 180 μg/m3 -- συναγερμού 240 μg/m3.
Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση


     

           Max :   70,6  μg/m3
           Min  :     1,1  μg/m3

      
           M.O.:     38,5   μg/m3
           Max :     62,4   μg/m3
           Min  :     19,1   μg/m3

Όριο συναγερμού 400 μg/m3
Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση

             
              Max :    3,0   μg/m3
              Min  :    2,0   μg/m3         
  
           M.O.:      2,4   μg/m3
           Max :      3,2   μg/m3
           Min  :      1,0   μg/m3     
          
Όριο συναγερμού 500 μg/m3
Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση     

           M.O.:  2,4   μg/m3

    
Οριακή τιμή 125 μg/m3 (να μην υπερβαίνεται περισσότερες από 3 φορές το έτος)
Οι τιμές είναι σε 24ωρη βάση.


          
           
              Max :    64,1  μg/m3
              Min  :      4,5  μg/m3         

          M.O.:     63,9    μg/m3
          Max :   179,5    μg/m3
          Min  :       8,8    μg/m3
Δεν έχει θεσπισθεί όριο συναγερμού -- Οριακή τιμή 50 μg/m3 να μην υπερβαίνεται περισσότερες από 35 φορές το έτος
Οι μετρήσεις γίνονται σε 24ωρη βάση

                                                                                                       
                                                                                                                                                
                                                        Γενική Εκτίμηση                        

Η ατμοσφαιρική ρύπανσης κυμάνθηκε σε χαμηλά επίπεδα, εκτός από τα αιωρούμενα σωματίδια PM10, των οποίων ο μέσος  όρος κυμάνθηκε σε υψηλότερα επίπεδα