Τετάρτη, 20 Ιουνίου 2018

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης 20/6/2018Ασπρόπυργος, 20/6/2018

Θέση: Πλατεία Αλωνίστρας

Το ημερήσιο δελτίο ρύπων ενημερώνεται καθημερινά περίπου στη  1:00 μ.μ.

Σήμερα  20/6/2018 οι τιμές κυμάνθηκαν:
Χθες  19/6/2018 οι τιμές κυμάνθηκαν:

    

           Max :    78,0  μg/m3
           Min  :    30,3  μg/m3

        
           M.O.:     41,9  μg/m3
           Max :     71,2   μg/m3
           Min  :       4,2  μg/m3

Όρια : ενημέρωσης κοινού 180 μg/m3 -- συναγερμού 240 μg/m3.
Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση


     

           Max :    61,5  μg/m3
           Min  :    11,7  μg/m3

      
           M.O.:     41,7   μg/m3
           Max :     64,9   μg/m3
           Min  :     25,5   μg/m3

Όριο συναγερμού 400 μg/m3
Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση


             
              Max :    0,5   μg/m3
              Min  :    0,1   μg/m3         
  
           M.O.:      0,8   μg/m3
           Max :      1,5   μg/m3
           Min  :      0,2   μg/m3     
           
Όριο συναγερμού 500 μg/m3
Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση     

           M.O.:     0,8   μg/m3

    
Οριακή τιμή 125 μg/m3 (να μην υπερβαίνεται περισσότερες από 3 φορές το έτος)
Οι τιμές είναι σε 24ωρη βάση.


          
           
              Max :   87,6   μg/m3
              Min  :   12,9   μg/m3         

          M.O.:     52,2    μg/m3
          Max :   121,6    μg/m3
          Min  :     20,0   μg/m3
Δεν έχει θεσπισθεί όριο συναγερμού -- Οριακή τιμή 50 μg/m3 να μην υπερβαίνεται περισσότερες από 35 φορές το έτος
Οι μετρήσεις γίνονται σε 24ωρη βάση

                                                                                                       
                                                                                                                                               
                                                        Γενική Εκτίμηση                        

Η ατμοσφαιρική ρύπανση κυμάνθηκε σε χαμηλά επίπεδα, με εξαίρεση τα αιωρούμενα σωματίδια, των οποίων ο μέσος όρος κυμάνθηκε πάνω από το όριο των 50 μg/m3.