Τρίτη, 12 Ιουνίου 2018

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης 12/6/2018


 

Ασπρόπυργος, 12/6/2018

Θέση: Πλατεία Αλωνίστρας

Το ημερήσιο δελτίο ρύπων ενημερώνεται καθημερινά περίπου στη  1:00 μ.μ.

Σήμερα  12/6/2018 οι τιμές κυμάνθηκαν:
Χθες  11/6/2018 οι τιμές κυμάνθηκαν:

    

           Max :   65,6  μg/m3
           Min  :   23,9  μg/m3

        
           M.O.:    71,2   μg/m3
           Max :    85,0   μg/m3
           Min  :    44,6   μg/m3

Όρια : ενημέρωσης κοινού 180 μg/m3 -- συναγερμού 240 μg/m3.
Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση

     

           Max :    65,6  μg/m3
           Min  :    23,9  μg/m3

      
           M.O.:     32,9   μg/m3
           Max :     43,3   μg/m3
           Min  :     20,5   μg/m3

Όριο συναγερμού 400 μg/m3
Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση

             
              Max :   4,3   μg/m3
              Min  :   2,7   μg/m3         
  
           M.O.:      3,8   μg/m3
           Max :      4,7   μg/m3
           Min  :      2,9   μg/m3     
          
Όριο συναγερμού 500 μg/m3
Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση     

           M.O.:     3,8   μg/m3

    
Οριακή τιμή 125 μg/m3 (να μην υπερβαίνεται περισσότερες από 3 φορές το έτος)
Οι τιμές είναι σε 24ωρη βάση.


          
           
              Max :    32,5   μg/m3
              Min  :    11,9   μg/m3         

          M.O.:     35,8    μg/m3
          Max :     90,1    μg/m3
          Min  :     14,2    μg/m3
Δεν έχει θεσπισθεί όριο συναγερμού -- Οριακή τιμή 50 μg/m3 να μην υπερβαίνεται περισσότερες από 35 φορές το έτος
Οι μετρήσεις γίνονται σε 24ωρη βάση

                                                                                                       
                                                                                                                                               
                                                        Γενική Εκτίμηση                        

Οι αέριοι ρύποι κυμάνθηκαν σε χαμηλά επίπεδα.