Τετάρτη, 9 Μαΐου 2018

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης 9/5/2018Ασπρόπυργος, 9/5/2018

Θέση: Πλατεία Αλωνίστρας

Το ημερήσιο δελτίο ρύπων ενημερώνεται καθημερινά περίπου στη  1:00 μ.μ.

Σήμερα  9/5/2018 οι τιμές κυμάνθηκαν:
Χθες  8/5/2018 οι τιμές κυμάνθηκαν:


    

           Max :   59,1  μg/m3
           Min  :     3,0  μg/m3

        
           M.O.:    33,1   μg/m3
           Max :    75,9   μg/m3
           Min  :      2,1   μg/m3

Όρια : ενημέρωσης κοινού 180 μg/m3 -- συναγερμού 240 μg/m3.
Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση


     

           Max :   78,9  μg/m3
           Min  :   28,5  μg/m3

      
           M.O.:     54,4   μg/m3
           Max :   116,9   μg/m3
           Min  :     27,8   μg/m3

Όριο συναγερμού 400 μg/m3
Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση


             
              Max :     5,7   μg/m3
              Min  :     3,6   μg/m3         
  
           M.O.:    3,1   μg/m3
           Max :    4,9   μg/m3
           Min  :    2,2   μg/m3     
          
Όριο συναγερμού 500 μg/m3
Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση


     

           M.O.:    3,1   μg/m3

    
Οριακή τιμή 125 μg/m3 (να μην υπερβαίνεται περισσότερες από 3 φορές το έτος)
Οι τιμές είναι σε 24ωρη βάση.

          
           
              Max :   135,6   μg/m3
              Min  :     17,1   μg/m3        

          M.O.:     55,8    μg/m3
          Max :   142,7    μg/m3
          Min  :       0,3    μg/m3
Δεν έχει θεσπισθεί όριο συναγερμού -- Οριακή τιμή 50 μg/m3 να μην υπερβαίνεται περισσότερες από 35 φορές το έτος
Οι μετρήσεις γίνονται σε 24ωρη βάση

                                                                                                       
                                                                                                                                               
                                                        Γενική Εκτίμηση                        

Οι αέριοι ρύποι κυμάνθηκαν σε χαμηλά επίπεδα, εκτός από τα αιωρούμενα σωματίδια, που η μέση τιμή τους ξεπέρασε το ανώτατο όριο.