Παρασκευή, 4 Μαΐου 2018

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης 4/5/2018


 

Ασπρόπυργος, 4/5/2018

Θέση: Πλατεία Αλωνίστρας

Το ημερήσιο δελτίο ρύπων ενημερώνεται καθημερινά περίπου στη  1:00 μ.μ.

Σήμερα  4/5/2018 οι τιμές κυμάνθηκαν:
Χθες  3/5/2018 οι τιμές κυμάνθηκαν:


    

           Max :   91,2  μg/m3
           Min  :   14,2  μg/m3

        
           M.O.:    52,5   μg/m3
           Max :  117,2   μg/m3
           Min  :      8,8   μg/m3

Όρια : ενημέρωσης κοινού 180 μg/m3 -- συναγερμού 240 μg/m3.
Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση


     

           Max :   63,6  μg/m3
           Min  :   36,3  μg/m3

      
           M.O.:     68,0   μg/m3
           Max :   115,0   μg/m3
           Min  :     26,7   μg/m3

Όριο συναγερμού 400 μg/m3
Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση


             
              Max :   10,1   μg/m3
              Min  :     2,8   μg/m3         
  
           M.O.:    7,6   μg/m3
           Max :  10,1   μg/m3
           Min  :    3,8   μg/m3     
          
Όριο συναγερμού 500 μg/m3
Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση


     

           M.O.:    7,6   μg/m3

    
Οριακή τιμή 125 μg/m3 (να μην υπερβαίνεται περισσότερες από 3 φορές το έτος)
Οι τιμές είναι σε 24ωρη βάση.

          
           
              Max :    96,8   μg/m3
              Min  :    20,6   μg/m3        

          M.O.:     69,2    μg/m3
          Max :   105,0    μg/m3
          Min  :     41,4    μg/m3
Δεν έχει θεσπισθεί όριο συναγερμού -- Οριακή τιμή 50 μg/m3 να μην υπερβαίνεται περισσότερες από 35 φορές το έτος
Οι μετρήσεις γίνονται σε 24ωρη βάση

                                                                                                       
                                                                                                                                               
                                                        Γενική Εκτίμηση                        

Οι αέριοι ρύποι κυμάνθηκαν σε χαμηλά επίπεδα, εκτός από τα αιωρούμενα σωματίδια, που η μέση τιμή τους ξεπέρασε το ανώτατο όριο.