Τετάρτη, 30 Μαΐου 2018

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης 30/5/2018Ασπρόπυργος, 30/5/2018

Θέση: Πλατεία Αλωνίστρας

Το ημερήσιο δελτίο ρύπων ενημερώνεται καθημερινά περίπου στη  1:00 μ.μ.

Σήμερα  30/5/2018 οι τιμές κυμάνθηκαν:
Χθες  29/5/2018 οι τιμές κυμάνθηκαν:


    

           Max :   82,9  μg/m3
           Min  :   39,5  μg/m3

        
           M.O.:    60,9   μg/m3
           Max :    77,1   μg/m3
           Min  :    45,3   μg/m3

Όρια : ενημέρωσης κοινού 180 μg/m3 -- συναγερμού 240 μg/m3.
Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση


     

           Max :    67,2  μg/m3
           Min  :    14,7  μg/m3

      
           M.O.:     39,0   μg/m3
           Max :     65,0   μg/m3
           Min  :     13,3   μg/m3

Όριο συναγερμού 400 μg/m3
Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση

             
              Max :     6,4   μg/m3
              Min  :     3,4   μg/m3         
  
           M.O.:     5,1   μg/m3
           Max :     8,1   μg/m3
           Min  :     4,1   μg/m3     
          
Όριο συναγερμού 500 μg/m3
Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση


     

           M.O.:     5,1   μg/m3

    
Οριακή τιμή 125 μg/m3 (να μην υπερβαίνεται περισσότερες από 3 φορές το έτος)
Οι τιμές είναι σε 24ωρη βάση.


          
           
              Max :     57,2   μg/m3
              Min  :     12,6   μg/m3         

          M.O.:     44,9    μg/m3
          Max :     76,8    μg/m3
          Min  :     13,0    μg/m3
Δεν έχει θεσπισθεί όριο συναγερμού -- Οριακή τιμή 50 μg/m3 να μην υπερβαίνεται περισσότερες από 35 φορές το έτος
Οι μετρήσεις γίνονται σε 24ωρη βάση

                                                                                                       
                                                                                                                                               
                                                        Γενική Εκτίμηση                        

Οι αέριοι ρύποι κυμάνθηκαν σε χαμηλά επίπεδα.