Τετάρτη, 2 Μαΐου 2018

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης 30/4/2018Ασπρόπυργος, 30/4/2018

Θέση: Πλατεία Αλωνίστρας

Το ημερήσιο δελτίο ρύπων ενημερώνεται καθημερινά περίπου στη  1:00 μ.μ.


Δευτέρα 30/4/2018 οι τιμές κυμάνθηκαν:
Κυριακή 29/4/2018 οι τιμές κυμάνθηκαν:


           
           Max :    54,2   μg/m3
           Min  :    11,5   μg/m3 
       
           M.O.:    85,5   μg/m3
           Max :  131,1   μg/m3
           Min  :    14,2   μg/m3 

Όρια : ενημέρωσης κοινού 180 μg/m3 -- συναγερμού 240 μg/m3.
Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση           Max :     88,5   μg/m3
           Min  :     37,9   μg/m3    

           M.O.:    35,3   μg/m3
           Max :    85,2   μg/m3
           Min  :    17,3   μg/m3 
Όριο συναγερμού 400 μg/m3
Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση


   
           Max :   6,4   μg/m3
           Min  :   3,9   μg/m3       
      
           M.O.:      5,5   μg/m3
           Max :      8,9   μg/m3
           Min  :      1,2   μg/m3              

Όριο συναγερμού 500 μg/m3
Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση


              
         

     


            M.O.:     5,5   μg/m3

     
Οριακή τιμή 125 μg/m3 (να μην υπερβαίνεται περισσότερες από 3 φορές το έτος)
Οι τιμές είναι σε 24ωρη βάση.

        
          
           Max :    117,1   μg/m3
           Min  :      21,8   μg/m3        
          
   
           M.O.:     44,7   μg/m3
           Max :     75,0   μg/m3
           Min  :     15,8   μg/m3    
    
Δεν έχει θεσπισθεί όριο συναγερμού -- Οριακή τιμή 50 μg/m3 να μην υπερβαίνεται περισσότερες από 35 φορές το έτος
Οι μετρήσεις γίνονται σε 24ωρη βάση


 Σάββατο 28/4/2018 οι τιμές κυμάνθηκαν:
 Παρασκευή 27/4/2018 οι τιμές κυμάνθηκαν:


       
           M.O.:     53,6   μg/m3
           Max :   106,9   μg/m3
           Min  :       4,4   μg/m3 

         
          M.O.:    63,2   μg/m3
          Max :  147,6   μg/m3
               Min  :      2,9   μg/m3 

Όρια : ενημέρωσης κοινού 180 μg/m3 -- συναγερμού 240 μg/m3.
Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση

       
           M.O.:    65,2   μg/m3
           Max :  117,2   μg/m3
           Min  :    28,2   μg/m3 
         
       
          M.O.:     70,0   μg/m3
          Max :   128,4   μg/m3
          Min  :     22,9   μg/m3 
         
Όριο συναγερμού 400 μg/m3
Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση


           M.O.:     12,6   μg/m3
           Max :     23,1   μg/m3
           Min  :       5,5   μg/m3            

        
          M.O.:     11,4   μg/m3
          Max :     57,2   μg/m3
          Min  :       3,9   μg/m3            

Όριο συναγερμού 500 μg/m3
Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση

         

           M.O.:   12,6   μg/m3


   

          M.O.:    11,4   μg/m3


Οριακή τιμή 125 μg/m3 (να μην υπερβαίνεται περισσότερες από 3 φορές το έτος)
Οι τιμές είναι σε 24ωρη βάση.          M.O.:     59,7   μg/m3
          Max :   128,9   μg/m3
          Min  :     25,7   μg/m3    

   
          M.O.:     64,8   μg/m3
          Max :   154,3   μg/m3
          Min  :     32,0   μg/m3    
       
Δεν έχει θεσπισθεί όριο συναγερμού -- Οριακή τιμή 50 μg/m3 να μην υπερβαίνεται περισσότερες από 35 φορές το έτος
Οι μετρήσεις γίνονται σε 24ωρη βάσηΓενική Εκτίμηση

Οι τιμές της ατμοσφαιρικής ρύπανσης κυμάνθηκαν σε χαμηλά επίπεδα, εκτός από τις τιμές των αιωρούμενων σωματιδίων, οι οποίες κυμάνθηκαν σε υψηλότερα επίπεδα.