Τρίτη, 22 Μαΐου 2018

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης 22/5/2018Ασπρόπυργος, 22/5/2018

Θέση: Πλατεία Αλωνίστρας

Το ημερήσιο δελτίο ρύπων ενημερώνεται καθημερινά περίπου στη  1:00 μ.μ.

Σήμερα  22/5/2018 οι τιμές κυμάνθηκαν:
Χθες  21/5/2018 οι τιμές κυμάνθηκαν:

    

           Max :   74,1  μg/m3
           Min  :   50,8  μg/m3

        
           M.O.:    47,7   μg/m3
           Max :    88,1   μg/m3
           Min  :    12,5   μg/m3

Όρια : ενημέρωσης κοινού 180 μg/m3 -- συναγερμού 240 μg/m3.
Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση


     

           Max :   53,5  μg/m3
           Min  :   24,0  μg/m3

      
           M.O.:     47,7   μg/m3
           Max :     90,9   μg/m3
           Min  :     16,8   μg/m3

Όριο συναγερμού 400 μg/m3
Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση


             
              Max :     2,7   μg/m3
              Min  :     0,3   μg/m3         
  
           M.O.:     2,4   μg/m3
           Max :     3,7   μg/m3
           Min  :     1,6   μg/m3     
          
Όριο συναγερμού 500 μg/m3
Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση


     

           M.O.:     2,4   μg/m3

    
Οριακή τιμή 125 μg/m3 (να μην υπερβαίνεται περισσότερες από 3 φορές το έτος)
Οι τιμές είναι σε 24ωρη βάση.


          
           
              Max :    33,6   μg/m3
              Min  :      7,7   μg/m3         

          M.O.:     29,9    μg/m3
          Max :     53,6    μg/m3
          Min  :     10,6    μg/m3
Δεν έχει θεσπισθεί όριο συναγερμού -- Οριακή τιμή 50 μg/m3 να μην υπερβαίνεται περισσότερες από 35 φορές το έτος
Οι μετρήσεις γίνονται σε 24ωρη βάση

                                                                                                       
                                                                                                                                               
                                                        Γενική Εκτίμηση                        

Οι τιμές των αέριων ρύπων κυμάνθηκαν σε χαμηλά επίπεδα.