Τρίτη, 15 Μαΐου 2018

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης 14/5/2018Ασπρόπυργος, 14/5/2018

Θέση: Πλατεία Αλωνίστρας

Το ημερήσιο δελτίο ρύπων ενημερώνεται καθημερινά περίπου στη  1:00 μ.μ.


Δευτέρα 14/5/2018 οι τιμές κυμάνθηκαν:
Κυριακή 13/5/2018 οι τιμές κυμάνθηκαν:


           
           Max :    75,3   μg/m3
           Min  :      2,6    μg/m3 
       
           M.O.:    68,4   μg/m3
           Max :  121,0   μg/m3
           Min  :    30,7   μg/m3 

Όρια : ενημέρωσης κοινού 180 μg/m3 -- συναγερμού 240 μg/m3.
Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση


           Max :     71,5   μg/m3
           Min  :     23,8   μg/m3    

           M.O.:    32,2   μg/m3
           Max :    49,8   μg/m3
           Min  :    17,5   μg/m3 
Όριο συναγερμού 400 μg/m3
Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση


   
           Max :   14,6   μg/m3
           Min  :     4,9   μg/m3       
      
           M.O.:      5,8   μg/m3
           Max :    10,5   μg/m3
           Min  :      4,0   μg/m3              

Όριο συναγερμού 500 μg/m3
Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση

              
         

     


            M.O.:     5,8  μg/m3

     
Οριακή τιμή 125 μg/m3 (να μην υπερβαίνεται περισσότερες από 3 φορές το έτος)
Οι τιμές είναι σε 24ωρη βάση.

        
          
           Max :    125,9   μg/m3
           Min  :      10,0   μg/m3        
          
   
           M.O.:     37,8   μg/m3
           Max :     78,8   μg/m3
           Min  :     19,7   μg/m3    
    
Δεν έχει θεσπισθεί όριο συναγερμού -- Οριακή τιμή 50 μg/m3 να μην υπερβαίνεται περισσότερες από 35 φορές το έτος
Οι μετρήσεις γίνονται σε 24ωρη βάση


 Σάββατο 12/5/2018 οι τιμές κυμάνθηκαν:
 Παρασκευή 11/5/2018 οι τιμές κυμάνθηκαν:

       
           M.O.:     61,9   μg/m3
           Max :     90,9   μg/m3
           Min  :     37,4   μg/m3 

         
          M.O.:    50,0   μg/m3
          Max :    71,1   μg/m3
               Min  :    31,1   μg/m3 

Όρια : ενημέρωσης κοινού 180 μg/m3 -- συναγερμού 240 μg/m3.
Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση

       
           M.O.:    32,3   μg/m3
           Max :    56,4   μg/m3
           Min  :    12,5   μg/m3 
          
       
          M.O.:     43,1   μg/m3
          Max :     72,6   μg/m3
          Min  :     15,9   μg/m3 
         
Όριο συναγερμού 400 μg/m3
Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση


           M.O.:     3,2   μg/m3
           Max :     7,7   μg/m3
           Min  :     2,3   μg/m3            

        
          M.O.:       4,3   μg/m3
          Max :       5,4   μg/m3
          Min  :       3,4   μg/m3            

Όριο συναγερμού 500 μg/m3
Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση

         

           M.O.:   3,2   μg/m3


   

          M.O.:    4,3   μg/m3


Οριακή τιμή 125 μg/m3 (να μην υπερβαίνεται περισσότερες από 3 φορές το έτος)
Οι τιμές είναι σε 24ωρη βάση.


          M.O.:     29,4   μg/m3
          Max :     52,0   μg/m3
          Min  :       6,2   μg/m3    

   
          M.O.:     29,6   μg/m3
          Max :     69,4   μg/m3
          Min  :       8,8   μg/m3    
       
Δεν έχει θεσπισθεί όριο συναγερμού -- Οριακή τιμή 50 μg/m3 να μην υπερβαίνεται περισσότερες από 35 φορές το έτος
Οι μετρήσεις γίνονται σε 24ωρη βάσηΓενική Εκτίμηση

Η ατμοσφαιρική ρύπανσης κυμάνθηκε σε χαμηλά επίπεδα.