Παρασκευή, 20 Απριλίου 2018

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης 20/4/2018Ασπρόπυργος, 20/4/2018

Θέση: Πλατεία Αλωνίστρας

Το ημερήσιο δελτίο ρύπων ενημερώνεται καθημερινά περίπου στη  1:00 μ.μ.

Σήμερα  20/4/2018 οι τιμές κυμάνθηκαν:
Χθες  19/4/2018 οι τιμές κυμάνθηκαν:

    

           Max :   71,4  μg/m3
           Min  :     2,4  μg/m3

        
           M.O.:    74,0   μg/m3
           Max :    91,1   μg/m3
           Min  :    50,6   μg/m3

Όρια : ενημέρωσης κοινού 180 μg/m3 -- συναγερμού 240 μg/m3.
Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση


     

           Max :  119,9  μg/m3
           Min  :    23,2  μg/m3

      
           M.O.:     33,8   μg/m3
           Max :     91,1   μg/m3
           Min  :     50,6   μg/m3

Όριο συναγερμού 400 μg/m3
Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση


             
              Max :  11,9   μg/m3
              Min  :    4,5   μg/m3         
  
           M.O.:      2,9   μg/m3
           Max :      5,6   μg/m3
           Min  :      0,5   μg/m3     
          
Όριο συναγερμού 500 μg/m3
Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση     

           M.O.:     2,9   μg/m3

    
Οριακή τιμή 125 μg/m3 (να μην υπερβαίνεται περισσότερες από 3 φορές το έτος)
Οι τιμές είναι σε 24ωρη βάση.


          
           
              Max :   160,9   μg/m3
              Min  :     28,4   μg/m3         

          M.O.:     41,8    μg/m3
          Max :     78,9    μg/m3
          Min  :       7,0    μg/m3
Δεν έχει θεσπισθεί όριο συναγερμού -- Οριακή τιμή 50 μg/m3 να μην υπερβαίνεται περισσότερες από 35 φορές το έτος
Οι μετρήσεις γίνονται σε 24ωρη βάση

                                                                                                       
                                                                                                                                               
                                                        Γενική Εκτίμηση                        

Η ατμοσφαιρική ρύπανση κυμάνθηκε σε χαμηλά επίπεδα.