Τρίτη, 17 Απριλίου 2018

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης 17/4/2018


 

Ασπρόπυργος, 17/4/2018

Θέση: Πλατεία Αλωνίστρας

Το ημερήσιο δελτίο ρύπων ενημερώνεται καθημερινά περίπου στη  1:00 μ.μ.

Σήμερα  17/4/2018 οι τιμές κυμάνθηκαν:
Χθες  16/4/2018 οι τιμές κυμάνθηκαν:

    

           Max :   70,9  μg/m3
           Min  :     3,1  μg/m3

        
           M.O.:    28,2   μg/m3
           Max :    65,0   μg/m3
           Min  :      3,1   μg/m3

Όρια : ενημέρωσης κοινού 180 μg/m3 -- συναγερμού 240 μg/m3.
Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση

     

           Max :  100,2  μg/m3
           Min  :    27,7  μg/m3

      
           M.O.:     78,2   μg/m3
           Max :    126 3   μg/m3
           Min  :      42,0   μg/m3

Όριο συναγερμού 400 μg/m3
Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση

             
              Max :     9,8   μg/m3
              Min  :     1,7   μg/m3         
  
           M.O.:      8,1   μg/m3
           Max :    19,2   μg/m3
           Min  :      2,3   μg/m3     
          
Όριο συναγερμού 500 μg/m3
Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση


     

           M.O.:     8,1  μg/m3

    
Οριακή τιμή 125 μg/m3 (να μην υπερβαίνεται περισσότερες από 3 φορές το έτος)
Οι τιμές είναι σε 24ωρη βάση.


          
           
              Max :   238,1   μg/m3
              Min  :     11,8   μg/m3         

          M.O.:     73,4    μg/m3
          Max :   162,8    μg/m3
          Min  :     29,2    μg/m3
Δεν έχει θεσπισθεί όριο συναγερμού -- Οριακή τιμή 50 μg/m3 να μην υπερβαίνεται περισσότερες από 35 φορές το έτος
Οι μετρήσεις γίνονται σε 24ωρη βάση

                                                                                                       
                                                                                                                                               
                                                        Γενική Εκτίμηση                        

Η ατμοσφαιρική ρύπανση κυμάνθηκε σε χαμηλά επίπεδα, με εξαίρεση τα αιωρούμενα σωματίδια, των οποίων ο μέσος όρος ξεπέρασε το ανώτατο επιτρεπτό όριο των 50 μg/m3