Παρασκευή, 13 Απριλίου 2018

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης 13/4/2018Ασπρόπυργος, 13/4/2018

Θέση: Πλατεία Αλωνίστρας

Το ημερήσιο δελτίο ρύπων ενημερώνεται καθημερινά περίπου στη  1:00 μ.μ.

Σήμερα  13/4/2018 οι τιμές κυμάνθηκαν:
Χθες  12/4/2018 οι τιμές κυμάνθηκαν:


    

           Max :   56,2  μg/m3
           Min  :     4,2  μg/m3

        
           M.O.:    39,2   μg/m3
           Max :  101,5   μg/m3
           Min  :      2,6   μg/m3

Όρια : ενημέρωσης κοινού 180 μg/m3 -- συναγερμού 240 μg/m3.
Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση


     

           Max :    84,8 μg/m3
           Min  :    40,4  μg/m3

      
           M.O.:     57,9   μg/m3
           Max :     79 3   μg/m3
           Min  :     28,8   μg/m3

Όριο συναγερμού 400 μg/m3
Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση

             
              Max :     56,5   μg/m3
              Min  :       4,6   μg/m3         
  
           M.O.:    14,1   μg/m3
           Max :    43,7   μg/m3
           Min  :      5,1   μg/m3     
          
Όριο συναγερμού 500 μg/m3
Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση


     

           M.O.:     14,1  μg/m3

    
Οριακή τιμή 125 μg/m3 (να μην υπερβαίνεται περισσότερες από 3 φορές το έτος)
Οι τιμές είναι σε 24ωρη βάση.

          
           
              Max :    99,1   μg/m3
              Min  :    27,9   μg/m3         

          M.O.:     59,6    μg/m3
          Max :   128,3    μg/m3
          Min  :     25,0    μg/m3
Δεν έχει θεσπισθεί όριο συναγερμού -- Οριακή τιμή 50 μg/m3 να μην υπερβαίνεται περισσότερες από 35 φορές το έτος
Οι μετρήσεις γίνονται σε 24ωρη βάση

                                                                                                       
                                                                                                                                               
                                                        Γενική Εκτίμηση                        

Η ατμοσφαιρική ρύπανση κυμάνθηκε σε χαμηλά επίπεδα, με εξαίρεση τα αιωρούμενα σωματίδια, των οποίων ο μέσος όρος ξεπέρασε το ανώτατο επιτρεπτό όριο των 50 μg/m3