Πέμπτη, 29 Μαρτίου 2018

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης 29/3/2018Ασπρόπυργος, 29/3/2018

Θέση: Πλατεία Αλωνίστρας

Το ημερήσιο δελτίο ρύπων ενημερώνεται καθημερινά περίπου στη  1:00 μ.μ.

Σήμερα  29/3/2018 οι τιμές κυμάνθηκαν:
Χθες  28/3/2018 οι τιμές κυμάνθηκαν:


    

           Max :   81,9  μg/m3
           Min  :     9,1  μg/m3

        
           M.O.:    39,6   μg/m3
           Max :    74,4   μg/m3
           Min  :      2,8   μg/m3

Όρια : ενημέρωσης κοινού 180 μg/m3 -- συναγερμού 240 μg/m3.
Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση

     

           Max :   72,4  μg/m3
           Min  :   12,3  μg/m3

      
           M.O.:     47,1   μg/m3
           Max :     72,9   μg/m3
           Min  :     16,7   μg/m3

Όριο συναγερμού 400 μg/m3
Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση


             
              Max :    6,9   μg/m3
              Min  :    3,1   μg/m3         
  
           M.O.:     7,0   μg/m3
           Max :   10,1   μg/m3
           Min  :     5,0   μg/m3     
          
Όριο συναγερμού 500 μg/m3
Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση     

           M.O.:     7,0  μg/m3

    
Οριακή τιμή 125 μg/m3 (να μην υπερβαίνεται περισσότερες από 3 φορές το έτος)
Οι τιμές είναι σε 24ωρη βάση.


          
           
              Max :     42,9   μg/m3
              Min  :     14,2   μg/m3         

          M.O.:     30,8    μg/m3
          Max :     74,9    μg/m3
          Min  :       7,7    μg/m3
Δεν έχει θεσπισθεί όριο συναγερμού -- Οριακή τιμή 50 μg/m3 να μην υπερβαίνεται περισσότερες από 35 φορές το έτος
Οι μετρήσεις γίνονται σε 24ωρη βάση

                                                                                                       
                                                                                                                         
                                                        Γενική Εκτίμηση                        

Η ατμοσφαιρική ρύπανση κυμάνθηκε σε χαμηλά επίπεδα.