Δευτέρα, 26 Μαρτίου 2018

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης 26/3/2018Ασπρόπυργος, 26/3/2018

Θέση: Πλατεία Αλωνίστρας

Το ημερήσιο δελτίο ρύπων ενημερώνεται καθημερινά περίπου στη  1:00 μ.μ.


Δευτέρα  26/3/2018 οι τιμές κυμάνθηκαν:
Κυριακή  25/3/2018 οι τιμές κυμάνθηκαν:

           
           Max :    82,8   μg/m3
           Min  :    19,1   μg/m3 
       
           M.O.:    60,7   μg/m3
           Max :    80,2   μg/m3
           Min  :      7,8   μg/m3 

Όρια : ενημέρωσης κοινού 180 μg/m3 -- συναγερμού 240 μg/m3.
Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση           Max :   102,7   μg/m3
           Min  :     16,7   μg/m3    

           M.O.:    27,9   μg/m3
           Max :    43,5   μg/m3
           Min  :    10,9   μg/m3 
Όριο συναγερμού 400 μg/m3
Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση


   
           Max :   12,4   μg/m3
           Min  :     7,7   μg/m3       
      
           M.O.:     10,7   μg/m3
           Max :     20,9   μg/m3
           Min  :       5,0   μg/m3              

Όριο συναγερμού 500 μg/m3
Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση


              
         

     


            M.O.:    10,7   μg/m3

     
Οριακή τιμή 125 μg/m3 (να μην υπερβαίνεται περισσότερες από 3 φορές το έτος)
Οι τιμές είναι σε 24ωρη βάση.

        
          
           Max :   524,6   μg/m3
           Min  :   218,0   μg/m3        
          
   
           M.O.:     73,7   μg/m3
           Max :   469,0   μg/m3
           Min  :       8,3   μg/m3    
    
Δεν έχει θεσπισθεί όριο συναγερμού -- Οριακή τιμή 50 μg/m3 να μην υπερβαίνεται περισσότερες από 35 φορές το έτος
Οι μετρήσεις γίνονται σε 24ωρη βάση


 Σάββατο  24/3/2018 οι τιμές κυμάνθηκαν:
 Παρασκευή  23/3/2018 οι τιμές κυμάνθηκαν:


       
           M.O.:    55,8   μg/m3
           Max :    82,4   μg/m3
           Min  :      7,6   μg/m3 

         
          M.O.:    58,8   μg/m3
          Max :    94,9   μg/m3
               Min  :    13,8   μg/m3 

Όρια : ενημέρωσης κοινού 180 μg/m3 -- συναγερμού 240 μg/m3.
Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση       
           M.O.:    34,7   μg/m3
           Max :    72,7   μg/m3
           Min  :    16,0   μg/m3 
          
       
          M.O.:     36,3   μg/m3
          Max :     93,9   μg/m3
          Min  :     11,7   μg/m3 
         
Όριο συναγερμού 400 μg/m3
Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση           M.O.:      6,4   μg/m3
           Max :      9,0   μg/m3
           Min  :      4,9   μg/m3            

        
          M.O.:        3,9   μg/m3
          Max :        6,7   μg/m3
          Min  :        1,0   μg/m3            

Όριο συναγερμού 500 μg/m3
Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση


         

           M.O.:      6,4   μg/m3


   

          M.O.:      3,5   μg/m3


Οριακή τιμή 125 μg/m3 (να μην υπερβαίνεται περισσότερες από 3 φορές το έτος)
Οι τιμές είναι σε 24ωρη βάση.          M.O.:     21,8   μg/m3
          Max :     36,9   μg/m3
          Min  :       8,5   μg/m3    

   
          M.O.:     35,7   μg/m3
          Max :   121,7   μg/m3
          Min  :       8,5   μg/m3    
       
Δεν έχει θεσπισθεί όριο συναγερμού -- Οριακή τιμή 50 μg/m3 να μην υπερβαίνεται περισσότερες από 35 φορές το έτος
Οι μετρήσεις γίνονται σε 24ωρη βάσηΓενική Εκτίμηση

Οι τιμές των αέριων ρύπων κυμάνθηκαν σε χαμηλά επίπεδα, με εξαίρεση τα αιωρούμενα σωματίδια PM10 της Κυριακής, όπου παρατηρήθηκε στη διάρκεια της ημέρας, αύξηση των τιμών τους, με αποτέλεσμα να έχουμε υψηλό μέσο όρο.