Τετάρτη, 14 Μαρτίου 2018

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης 13/3/2018 

Ασπρόπυργος, 13/3/2018

Θέση: Πλατεία Αλωνίστρας

Το ημερήσιο δελτίο ρύπων ενημερώνεται καθημερινά περίπου στη  1:00 μ.μ.

Σήμερα  13/3/2018 οι τιμές κυμάνθηκαν:
Χθες  12/3/2018 οι τιμές κυμάνθηκαν:


    

           Max :   80,6  μg/m3
           Min  :   40,8  μg/m3

        
           M.O.:    23,5   μg/m3
           Max :    56,5   μg/m3
           Min  :      2,2   μg/m3

Όρια : ενημέρωσης κοινού 180 μg/m3 -- συναγερμού 240 μg/m3.
Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση


     

           Max :     48,1  μg/m3
           Min  :     14,4  μg/m3

      
           M.O.:     57,8   μg/m3
           Max :     86,5   μg/m3
           Min  :     39,6   μg/m3

Όριο συναγερμού 400 μg/m3
Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση

             
              Max :     5,6   μg/m3
              Min  :     1,3   μg/m3         
  
           M.O.:     23,4   μg/m3
           Max :     73,6   μg/m3
           Min  :       5,9   μg/m3     
           
Όριο συναγερμού 500 μg/m3
Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση     

           M.O.:    23,4  μg/m3

    
Οριακή τιμή 125 μg/m3 (να μην υπερβαίνεται περισσότερες από 3 φορές το έτος)
Οι τιμές είναι σε 24ωρη βάση.


          
              Max :    58,6   μg/m3
              Min  :      8,1   μg/m3        

          M.O.:      69,6    μg/m3
          Max :    176,4    μg/m3
          Min  :      17,7    μg/m3
Δεν έχει θεσπισθεί όριο συναγερμού -- Οριακή τιμή 50 μg/m3 να μην υπερβαίνεται περισσότερες από 35 φορές το έτος
Οι μετρήσεις γίνονται σε 24ωρη βάση

                                                                                                       
                                                                                                                         
                                                        Γενική Εκτίμηση                        

Η ατμοσφαιρική ρύπανση κυμάνθηκε σε χαμηλά επίπεδα, με εξαίρεση τα αιωρούμενα σωματίδια τα οποία, κυμάνθηκαν σε υψηλότερα επίπεδα.