Παρασκευή, 9 Φεβρουαρίου 2018

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης 8/2/2018
Ασπρόπυργος, 8/2/2018

Θέση: Πλατεία Αλωνίστρας

Το ημερήσιο δελτίο ρύπων ενημερώνεται καθημερινά περίπου στη  1:00 μ.μ.

Σήμερα  8/2/2018 οι τιμές κυμάνθηκαν:
Χθες  7/2/2018 οι τιμές κυμάνθηκαν:


    

           Max :   63,0  μg/m3
           Min  :     2,1  μg/m3

        
           M.O.:    15,6   μg/m3
           Max :    42,7   μg/m3
           Min  :      3,5   μg/m3

Όρια : ενημέρωσης κοινού 180 μg/m3 -- συναγερμού 240 μg/m3.
Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση


     

           Max :    97,9  μg/m3
           Min  :    25,2  μg/m3

      
           M.O.:     68,0   μg/m3
           Max :   113,6   μg/m3
           Min  :     19,9   μg/m3

Όριο συναγερμού 400 μg/m3
Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση


             
              Max :   22,4   μg/m3
              Min  :   13,8   μg/m3         
  
           M.O.:     10,1   μg/m3
           Max :     18,0   μg/m3
           Min  :       4,6   μg/m3     
          
Όριο συναγερμού 500 μg/m3
Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση


     

          M.O.:    10,1   μg/m3

    
Οριακή τιμή 125 μg/m3 (να μην υπερβαίνεται περισσότερες από 3 φορές το έτος)
Οι τιμές είναι σε 24ωρη βάση.


          

           Max :  211,9   μg/m3
           Min  :    21,3   μg/m3

          M.O.:      73,9    μg/m3
          Max :    180,9    μg/m3
          Min  :      19,9    μg/m3
Δεν έχει θεσπισθεί όριο συναγερμού -- Οριακή τιμή 50 μg/m3 να μην υπερβαίνεται περισσότερες από 35 φορές το έτος
Οι μετρήσεις γίνονται σε 24ωρη βάση

                                                                                                       
                                                                                                                         
                                                        Γενική Εκτίμηση                        

Η ατμοσφαιρική ρύπανση κυμάνθηκε σε χαμηλά επίπεδα, με εξαίρεση τα αιωρούμενα σωματίδια, τα οποία ξεπέρασαν το ανώτατο επιτρεπτό όριο των 50 μg/m3