Τρίτη, 6 Φεβρουαρίου 2018

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης 6/2/2018 

Ασπρόπυργος, 6/2/2018

Θέση: Πλατεία Αλωνίστρας

Το ημερήσιο δελτίο ρύπων ενημερώνεται καθημερινά περίπου στη  1:00 μ.μ.

Σήμερα  6/2/2018 οι τιμές κυμάνθηκαν:
Χθες  5/2/2018 οι τιμές κυμάνθηκαν:


    

           Max :   30,5  μg/m3
           Min  :     2,9  μg/m3

        
           M.O.:    15,5   μg/m3
           Max :    42,4   μg/m3
           Min  :      3,5   μg/m3

Όρια : ενημέρωσης κοινού 180 μg/m3 -- συναγερμού 240 μg/m3.
Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση


     

           Max :    93,9  μg/m3
           Min  :    51,2  μg/m3

      
           M.O.:     63,2   μg/m3
           Max :   102,0   μg/m3
           Min  :     23,0   μg/m3

Όριο συναγερμού 400 μg/m3
Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση


             
              Max :   24,2   μg/m3
              Min  :     5,0   μg/m3         
  
           M.O.:       5,1   μg/m3
           Max :       9,1   μg/m3
           Min  :       0,1   μg/m3     
          
Όριο συναγερμού 500 μg/m3
Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση     

          M.O.:     5,1   μg/m3

    
Οριακή τιμή 125 μg/m3 (να μην υπερβαίνεται περισσότερες από 3 φορές το έτος)
Οι τιμές είναι σε 24ωρη βάση.

          

           Max :   102,2   μg/m3
           Min  :     23,7   μg/m3

          M.O.:      48,9    μg/m3
          Max :    134,5    μg/m3
          Min  :        9,5    μg/m3
Δεν έχει θεσπισθεί όριο συναγερμού -- Οριακή τιμή 50 μg/m3 να μην υπερβαίνεται περισσότερες από 35 φορές το έτος
Οι μετρήσεις γίνονται σε 24ωρη βάση

                                                                                                       

                                                        Γενική Εκτίμηση                        

Η ατμοσφαιρική ρύπανση κυμάνθηκε σε χαμηλά επίπεδα.