Δευτέρα, 26 Φεβρουαρίου 2018

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης 26/2/2018Ασπρόπυργος, 26/2/2018

Θέση: Πλατεία Αλωνίστρας

Το ημερήσιο δελτίο ρύπων ενημερώνεται καθημερινά περίπου στη  1:00 μ.μ.


Δευτέρα  26/2/2018 οι τιμές κυμάνθηκαν:
Κυριακή  25/2/2018 οι τιμές κυμάνθηκαν:

           
           Max :    61,8   μg/m3
           Min  :    10,5   μg/m3 
       
           M.O.:    30,5   μg/m3
           Max :    53,6   μg/m3
           Min  :      5,0   μg/m3 

Όρια : ενημέρωσης κοινού 180 μg/m3 -- συναγερμού 240 μg/m3.
Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση           Max :    79,4   μg/m3
           Min  :    15,6   μg/m3    

           M.O.:    34,2   μg/m3
           Max :    46,2   μg/m3
           Min  :    23,1   μg/m3 
Όριο συναγερμού 400 μg/m3
Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση


   
           Max :    7,7   μg/m3
           Min  :    4,3   μg/m3       
      
           M.O.:     8,3   μg/m3
           Max :   10,7   μg/m3
           Min  :     5,7   μg/m3              

Όριο συναγερμού 500 μg/m3
Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση


              
         

     


            M.O.:    8,3   μg/m3

     
Οριακή τιμή 125 μg/m3 (να μην υπερβαίνεται περισσότερες από 3 φορές το έτος)
Οι τιμές είναι σε 24ωρη βάση.


        
          
           Max :   30,7   μg/m3
           Min  :     8,3   μg/m3        
          
   
           M.O.:    23,3   μg/m3
           Max :    50,2   μg/m3
           Min  :      9,0   μg/m3    
    
Δεν έχει θεσπισθεί όριο συναγερμού -- Οριακή τιμή 50 μg/m3 να μην υπερβαίνεται περισσότερες από 35 φορές το έτος
Οι μετρήσεις γίνονται σε 24ωρη βάση


 Σάββατο  24/2/2018 οι τιμές κυμάνθηκαν:
 Παρασκευή 23/2/2018 οι τιμές κυμάνθηκαν


       
           M.O.:    38,8   μg/m3
           Max :    70,9   μg/m3
           Min  :      5,5   μg/m3 

         
          M.O.:    12,9   μg/m3
          Max :    46,7   μg/m3
               Min  :      2,9   μg/m3 

Όρια : ενημέρωσης κοινού 180 μg/m3 -- συναγερμού 240 μg/m3.
Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση


       
           M.O.:    29,1   μg/m3
           Max :    48,2   μg/m3
           Min  :    14,6   μg/m3 
         
        
          M.O.:     66,5   μg/m3
          Max :   128,6   μg/m3
          Min  :     32,2   μg/m3 
         
Όριο συναγερμού 400 μg/m3
Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση           M.O.:     3,6   μg/m3
           Max :     7,3   μg/m3
           Min  :     0,1   μg/m3            

        
          M.O.:    11,5   μg/m3
          Max :    19,1   μg/m3
          Min  :      2,1   μg/m3            

Όριο συναγερμού 500 μg/m3
Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση

         

           M.O.:     3,6   μg/m3


   

         M.O.:    11,5   μg/m3


Οριακή τιμή 125 μg/m3 (να μην υπερβαίνεται περισσότερες από 3 φορές το έτος)
Οι τιμές είναι σε 24ωρη βάση.


          M.O.:     29,8   μg/m3
          Max :     67,0   μg/m3
          Min  :       9,2   μg/m3    

   
          M.O.:     64,1   μg/m3
          Max :   206,8   μg/m3
          Min  :     15,7   μg/m3    
       
Δεν έχει θεσπισθεί όριο συναγερμού -- Οριακή τιμή 50 μg/m3 να μην υπερβαίνεται περισσότερες από 35 φορές το έτος
Οι μετρήσεις γίνονται σε 24ωρη βάσηΓενική Εκτίμηση

Οι αέριοι ρύποι κυμάνθηκε σε χαμηλά επίπεδα, με εξαίρεση την Παρασκευή, όπου παρατηρήθηκε, αυξημένος ο μέσος όρος των PM10