Δευτέρα, 22 Ιανουαρίου 2018

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης 22/1/2018


Ασπρόπυργος, 22/1/2018

Θέση: Πλατεία Αλωνίστρας

Το ημερήσιο δελτίο ρύπων ενημερώνεται καθημερινά περίπου στη  1:00 μ.μ.


Δευτέρα  22/1/2018 οι τιμές κυμάνθηκαν:
Κυριακή  21/1/2018 οι τιμές κυμάνθηκαν:


           
           Max :    38,9   μg/m3
           Min  :      3,0   μg/m3 
       
           M.O.:    23,6   μg/m3
           Max :    46,6   μg/m3
           Min  :      4,0   μg/m3 

Όρια : ενημέρωσης κοινού 180 μg/m3 -- συναγερμού 240 μg/m3.
Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση           Max :    60,3   μg/m3
           Min  :    24,9   μg/m3    

           M.O.:    37,9   μg/m3
           Max :    49,1   μg/m3
           Min  :    22,3   μg/m3 
Όριο συναγερμού 400 μg/m3
Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση


   
           Max :   6,1   μg/m3
           Min  :   3,1   μg/m3       
      
           M.O.:     3,1   μg/m3
           Max :     5,3   μg/m3
           Min  :     1,6   μg/m3              

Όριο συναγερμού 500 μg/m3
Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση

              
         

     


            M.O.:    3,1   μg/m3

     
Οριακή τιμή 125 μg/m3 (να μην υπερβαίνεται περισσότερες από 3 φορές το έτος)
Οι τιμές είναι σε 24ωρη βάση.


        
          
           Max :   45,1   μg/m3
           Min  :   10,0   μg/m3        
          
   
           M.O.:     50,5   μg/m3
           Max :   108,3   μg/m3
           Min  :     16,9   μg/m3    
    
Δεν έχει θεσπισθεί όριο συναγερμού -- Οριακή τιμή 50 μg/m3 να μην υπερβαίνεται περισσότερες από 35 φορές το έτος
Οι μετρήσεις γίνονται σε 24ωρη βάση


 Σάββατο  20/1/2018 οι τιμές κυμάνθηκαν:
 Παρασκευή 19/1/2018 οι τιμές κυμάνθηκαν


       
           M.O.:    15,9   μg/m3
           Max :    37,6   μg/m3
           Min  :      3,1   μg/m3 

         
          M.O.:    24,8   μg/m3
          Max :    72,2   μg/m3
               Min  :      3,5   μg/m3 

Όρια : ενημέρωσης κοινού 180 μg/m3 -- συναγερμού 240 μg/m3.
Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση

       
           M.O.:    55,6   μg/m3
           Max :    83,9   μg/m3
           Min  :    31,8   μg/m3 
         
        
          M.O.:     57,6   μg/m3
          Max :   110,7   μg/m3
          Min  :     17,8   μg/m3 
         
Όριο συναγερμού 400 μg/m3
Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση           M.O.:    8,2   μg/m3
           Max :  20,1   μg/m3
           Min  :    0,1   μg/m3            

        
          M.O.:      8,3   μg/m3
          Max :    29,8   μg/m3
          Min  :      0,5   μg/m3            

Όριο συναγερμού 500 μg/m3
Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση


         

           M.O.:    8,2   μg/m3


   

         M.O.:     8,3   μg/m3


Οριακή τιμή 125 μg/m3 (να μην υπερβαίνεται περισσότερες από 3 φορές το έτος)
Οι τιμές είναι σε 24ωρη βάση.


          M.O.:     68,5   μg/m3
          Max :   224,9   μg/m3
          Min  :     10,7   μg/m3    

   
          M.O.:     45,9   μg/m3
          Max :     98,1   μg/m3
          Min  :     15,9   μg/m3    
       
Δεν έχει θεσπισθεί όριο συναγερμού -- Οριακή τιμή 50 μg/m3 να μην υπερβαίνεται περισσότερες από 35 φορές το έτος
Οι μετρήσεις γίνονται σε 24ωρη βάσηΓενική Εκτίμηση


Η ατμοσφαιρική ρύπανση κυμάνθηκε σε χαμηλά επίπεδα, εκτός από τα αιωρούμενα σωματίδια  PM10 του Σαββάτου των οποίων ο μέσος όρος κυμάνθηκε πάνω από την οριακή τιμή των 50 μg/m3