Τετάρτη, 3 Ιανουαρίου 2018

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης 2/1/2018


Ασπρόπυργος, 2/1/2018

Θέση: Πλατεία Αλωνίστρας

Το ημερήσιο δελτίο ρύπων ενημερώνεται καθημερινά περίπου στη  1:00 μ.μ.


Τρίτη  2/1/2018 οι τιμές κυμάνθηκαν:
Δευτέρα  1/1/2018 οι τιμές κυμάνθηκαν:


           
           Max :    49,7   μg/m3
           Min  :      3,1   μg/m3 
       
           M.O.:    20,7   μg/m3
           Max :    60,5   μg/m3
           Min  :      4,5   μg/m3 

Όρια : ενημέρωσης κοινού 180 μg/m3 -- συναγερμού 240 μg/m3.
Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση           Max :    69,3   μg/m3
           Min  :    23,4   μg/m3    

           M.O.:    38,5   μg/m3
           Max :    53,8   μg/m3
           Min  :    11,1   μg/m3 
Όριο συναγερμού 400 μg/m3
Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση


   
           Max :   12,6   μg/m3
           Min  :     7,6   μg/m3       
      
           M.O.:     16,2   μg/m3
           Max :     33,4   μg/m3
           Min  :       4,9   μg/m3              

Όριο συναγερμού 500 μg/m3
Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση


              
         

     


            M.O.:    16,2  μg/m3

     
Οριακή τιμή 125 μg/m3 (να μην υπερβαίνεται περισσότερες από 3 φορές το έτος)
Οι τιμές είναι σε 24ωρη βάση.


        
          
           Max :    73,3   μg/m3
           Min  :      9,1   μg/m3        
          
   
           M.O.:     41,7   μg/m3
           Max :     93,9   μg/m3
           Min  :       8,6   μg/m3    
    
Δεν έχει θεσπισθεί όριο συναγερμού -- Οριακή τιμή 50 μg/m3 να μην υπερβαίνεται περισσότερες από 35 φορές το έτος
Οι μετρήσεις γίνονται σε 24ωρη βάση


 Κυριακή  31/12/2017 οι τιμές κυμάνθηκαν:
 Σάββατο  30/12/2017 οι τιμές κυμάνθηκαν


       
           M.O.:    39,7   μg/m3
           Max :    68,7   μg/m3
           Min  :      9,8   μg/m3 

         
          M.O.:    34,0   μg/m3
          Max :    59,1   μg/m3
               Min  :      4,2   μg/m3 

Όρια : ενημέρωσης κοινού 180 μg/m3 -- συναγερμού 240 μg/m3.
Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση


       
           M.O.:    22,8   μg/m3
           Max :    53,5   μg/m3
           Min  :    10,2   μg/m3 
         
       
          M.O.:     26,1   μg/m3
          Max :     51,0   μg/m3
          Min  :     10,5   μg/m3 
         
Όριο συναγερμού 400 μg/m3
Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση


           M.O.:     5,5   μg/m3
           Max :   12,1   μg/m3
           Min  :     2,0   μg/m3            

        
          M.O.:     5,0  μg/m3
          Max :     7,1   μg/m3
          Min  :     1,2  μg/m3            

Όριο συναγερμού 500 μg/m3
Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση


         

           M.O.:     5,5   μg/m3


   

         M.O.:    5,0  μg/m3


Οριακή τιμή 125 μg/m3 (να μην υπερβαίνεται περισσότερες από 3 φορές το έτος)
Οι τιμές είναι σε 24ωρη βάση.


          M.O.:     41,2   μg/m3
          Max :   134,7   μg/m3
          Min  :       6,3   μg/m3    

   
          M.O.:     34,3   μg/m3
          Max :     80,8   μg/m3
          Min  :     13,9   μg/m3    
       
Δεν έχει θεσπισθεί όριο συναγερμού -- Οριακή τιμή 50 μg/m3 να μην υπερβαίνεται περισσότερες από 35 φορές το έτος
Οι μετρήσεις γίνονται σε 24ωρη βάσηΓενική Εκτίμηση


Η ατμοσφαιρική ρύπανση κυμάνθηκε σε χαμηλά επίπεδα.