Τετάρτη, 29 Νοεμβρίου 2017

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης 29/11/2017


Ασπρόπυργος, 29/11/2017

Θέση: Πλατεία Αλωνίστρας

Το ημερήσιο δελτίο ρύπων ενημερώνεται καθημερινά περίπου στη  1:00 μ.μ.

Σήμερα  29/11/2017 οι τιμές κυμάνθηκαν:
Χθες  28/11/2017 οι τιμές κυμάνθηκαν:


Ο αναλυτής είναι εκτός λειτουργίας, λόγω ετήσιας συντήρησης
Ο αναλυτής είναι εκτός λειτουργίας, λόγω ετήσιας συντήρησης.
Όρια : ενημέρωσης κοινού 180 μg/m3 -- συναγερμού 240 μg/m3.
Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάσηΟ αναλυτής είναι εκτός λειτουργίας, λόγω ετήσιας συντήρησης

Ο αναλυτής είναι εκτός λειτουργίας, λόγω ετήσιας συντήρησης

Όριο συναγερμού 400 μg/m3
Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση
           Max :     20,4   μg/m3
           Min  :       3,1   μg/m3
    
           
           M.O.:    3,4   μg/m3
           Max :  10,1   μg/m3
           Min  :    0,1   μg/m3

Όριο συναγερμού 500 μg/m3
Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση     
           M.O.:    3,4  μg/m3
       
Οριακή τιμή 125 μg/m3 (να μην υπερβαίνεται περισσότερες από 3 φορές το έτος)
Οι τιμές είναι σε 24ωρη βάση.

          

           Max :   178,7   μg/m3
           Min  :     16,5   μg/m3

          M.O.:    28,7    μg/m3
          Max :    59,2    μg/m3
          Min  :      7,0    μg/m3
Δεν έχει θεσπισθεί όριο συναγερμού -- Οριακή τιμή 50 μg/m3 να μην υπερβαίνεται περισσότερες από 35 φορές το έτος
Οι μετρήσεις γίνονται σε 24ωρη βάσηΓενική Εκτίμηση


                        Η ατμοσφαιρική ρύπανση κυμάνθηκε σε χαμηλά επίπεδα.