Δευτέρα, 27 Νοεμβρίου 2017

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης 27/11/2017


Ασπρόπυργος, 27/11/2017

Θέση: Πλατεία Αλωνίστρας

Το ημερήσιο δελτίο ρύπων ενημερώνεται καθημερινά περίπου στη  1:00 μ.μ.


Σήμερα  27/11/2017 οι τιμές κυμάνθηκαν:
Χθες  26/11/2017 οι τιμές κυμάνθηκαν:


Ο αναλυτής είναι εκτός λειτουργίας λόγω ετήσιας συντήρησης

          M.O.:     22,7   μg/m3
          Max :     64,7  μg/m3
          Min  :       2,2   μg/m3   

Όρια : ενημέρωσης κοινού 180 μg/m3 -- συναγερμού 240 μg/m3.
Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση


Ο αναλυτής είναι εκτός λειτουργίας λόγω ετήσιας συντήρησης


          M.O.:     41,6   μg/m3
          Max :     78,3   μg/m3
          Min  :     12,5   μg/m3    
Όριο συναγερμού 400 μg/m3
Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση

   

          Max :    10,4  μg/m3
          Min  :      7,0  μg/m3            
      
          
      
          M.O.:     6,0   μg/m3
          Max :     7,7   μg/m3
          Min  :     1,4   μg/m3              

Όριο συναγερμού 500 μg/m3
Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση

              

       
  


            M.O.:    6,0   μg/m3

     
Οριακή τιμή 125 μg/m3 (να μην υπερβαίνεται περισσότερες από 3 φορές το έτος)
Οι τιμές είναι σε 24ωρη βάση.


        
          Max :    91,2   μg/m3
          Min  :    17,8   μg/m3      
          
   
           M.O.:     42,4   μg/m3
           Max :     74,4   μg/m3
           Min  :       8,4   μg/m3    
    
Δεν έχει θεσπισθεί όριο συναγερμού -- Οριακή τιμή 50 μg/m3 να μην υπερβαίνεται περισσότερες από 35 φορές το έτος
Οι μετρήσεις γίνονται σε 24ωρη βάση


Το Σάββατο 25/11/2017 οι τιμές κυμάνθηκαν:
Τη Παρασκευή  24/11/2017 οι τιμές κυμάνθηκαν

     
          M.O.:     15,8   μg/m3
          Max :     54,6   μg/m3
          Min  :       1,6   μg/m3    

        
          M.O.:     12,4   μg/m3
          Max :     51,0   μg/m3
          Min  :       1,4   μg/m3   

Όρια : ενημέρωσης κοινού 180 μg/m3 -- συναγερμού 240 μg/m3.
Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση


          M.O.:     54,2   μg/m3
          Max :     89,2   μg/m3
          Min  :     29,8   μg/m3           

      
          M.O.:     65,0   μg/m3
          Max :   120,3   μg/m3
          Min  :     35,5   μg/m3           

Όριο συναγερμού 400 μg/m3
Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση          M.O.:     4,8   μg/m3
          Max :     7,3   μg/m3
          Min  :     1,9   μg/m3            

        
          M.O.:     16,7   μg/m3
          Max :   100,0   μg/m3
          Min  :       4,1   μg/m3            

Όριο συναγερμού 500 μg/m3
Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση

         

           M.O.:    4,8  μg/m3


   

         M.O.:     16,7  μg/m3


Οριακή τιμή 125 μg/m3 (να μην υπερβαίνεται περισσότερες από 3 φορές το έτος)
Οι τιμές είναι σε 24ωρη βάση.


          M.O.:     57,0   μg/m3
          Max :   137,4   μg/m3
          Min  :       9,0   μg/m3    

   
          M.O.:     52,1   μg/m3
          Max :   109,2   μg/m3
          Min  :     20,1   μg/m3    
       
Δεν έχει θεσπισθεί όριο συναγερμού -- Οριακή τιμή 50 μg/m3 να μην υπερβαίνεται περισσότερες από 35 φορές το έτος
Οι μετρήσεις γίνονται σε 24ωρη βάσηΓενική Εκτίμηση


Η ατμοσφαιρική ρύπανση κυμάνθηκε σε χαμηλά επίπεδα, εκτός από τα αιωρούμενα σωματίδια PM10, των οποίων ο μέσος όρος κυμάνθηκε πάνω από την οριακή τιμή των 50μg/m3.