Παρασκευή, 24 Νοεμβρίου 2017

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης 23/11/2017


Ασπρόπυργος, 23/11/2017

Θέση: Πλατεία Αλωνίστρας

Το ημερήσιο δελτίο ρύπων ενημερώνεται καθημερινά περίπου στη  1:00 μ.μ.

Σήμερα  23/11/2017 οι τιμές κυμάνθηκαν:
Χθες  22/11/2017 οι τιμές κυμάνθηκαν:

          

           Max :     12,1    μg/m3
           Min  :       1,4    μg/m3           
    
          M.O.:     10,5   μg/m3
          Max :     46,6   μg/m3
          Min  :       1,5   μg/m3
Όρια : ενημέρωσης κοινού 180 μg/m3 -- συναγερμού 240 μg/m3.
Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση


       

           Max :   124,1   μg/m3
           Min  :     44,1   μg/m3
       

           M.O.:     64,5   μg/m3
           Max :     94,0   μg/m3
           Min  :     37,2   μg/m3
   
Όριο συναγερμού 400 μg/m3
Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση
           Max :   108,4   μg/m3
           Min  :      8,8    μg/m3
    
           
           M.O.:    13,9   μg/m3
           Max :    37,3   μg/m3
           Min  :      5,2   μg/m3

Όριο συναγερμού 500 μg/m3
Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση     
           M.O.:    13,9   μg/m3
       
Οριακή τιμή 125 μg/m3 (να μην υπερβαίνεται περισσότερες από 3 φορές το έτος)
Οι τιμές είναι σε 24ωρη βάση.

          

           Max :     105,7   μg/m3
           Min  :       27,0   μg/m3

          M.O.:     54,6   μg/m3
          Max :   146,1   μg/m3
          Min  :     16,1   μg/m3
Δεν έχει θεσπισθεί όριο συναγερμού -- Οριακή τιμή 50 μg/m3 να μην υπερβαίνεται περισσότερες από 35 φορές το έτος
Οι μετρήσεις γίνονται σε 24ωρη βάσηΓενική Εκτίμηση


Η ατμοσφαιρική ρύπανση κυμάνθηκε σε χαμηλά επίπεδα, με εξαίρεση τα αιωρούμενα σωματίδια, των οποίων ο μέσος όρος κυμάνθηκε πάνω από την οριακή τιμή των 50 μg/m3