Δευτέρα, 13 Νοεμβρίου 2017

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης , 13/11/2017


Ασπρόπυργος, 13/11/2017

Θέση: Πλατεία Αλωνίστρας

Το ημερήσιο δελτίο ρύπων ενημερώνεται καθημερινά περίπου στη  1:00 μ.μ.


Σήμερα  13/11/2017 οι τιμές κυμάνθηκαν:
Χθες  12/11/2017 οι τιμές κυμάνθηκαν:

       
          Max :     63,0   μg/m3
          Min  :       9,2   μg/m3   
    

          M.O.:     32,5   μg/m3
          Max :     60,0   μg/m3
          Min  :       5,3   μg/m3   

Όρια : ενημέρωσης κοινού 180 μg/m3 -- συναγερμού 240 μg/m3.
Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση

       
   
          Max :     98,9   μg/m3
          Min  :     19,7   μg/m3    
  
          M.O.:     42,1   μg/m3
          Max :     61,6   μg/m3
          Min  :     25,6   μg/m3    
Όριο συναγερμού 400 μg/m3
Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση

   

          Max :  5985   μg/m3
          Min  :    4,1   μg/m3            
      
          
      
          M.O.:     6,7   μg/m3
          Max :     7,9   μg/m3
          Min  :     4,2   μg/m3              

Όριο συναγερμού 500 μg/m3
Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση

              

       
  


            M.O.:    6,7   μg/m3

     
Οριακή τιμή 125 μg/m3 (να μην υπερβαίνεται περισσότερες από 3 φορές το έτος)
Οι τιμές είναι σε 24ωρη βάση.


        
          Max :    160,4   μg/m3
          Min  :      17,4   μg/m3      
          
   
           M.O.:     34,8   μg/m3
           Max :     74,8   μg/m3
           Min  :       6,1   μg/m3    
    
Δεν έχει θεσπισθεί όριο συναγερμού -- Οριακή τιμή 50 μg/m3 να μην υπερβαίνεται περισσότερες από 35 φορές το έτος
Οι μετρήσεις γίνονται σε 24ωρη βάση


Το Σάββατο 11/11/2017 οι τιμές κυμάνθηκαν:
Τη Παρασκευή  10/11/2017 οι τιμές κυμάνθηκαν

     
          M.O.:     24,9   μg/m3
          Max :     54,2   μg/m3
          Min  :       2,5   μg/m3    

        
          M.O.:     14,1   μg/m3
          Max :     52,1   μg/m3
          Min  :       2,1   μg/m3    

Όρια : ενημέρωσης κοινού 180 μg/m3 -- συναγερμού 240 μg/m3.
Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση          M.O.:     48,3   μg/m3
          Max :     65,8   μg/m3
          Min  :     27,2   μg/m3           

      
          M.O.:     66,0   μg/m3
          Max :   107,4   μg/m3
          Min  :     32,3   μg/m3           

Όριο συναγερμού 400 μg/m3
Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση          M.O.:     2,6   μg/m3
          Max :     7,5   μg/m3
          Min  :     0,1   μg/m3            

        
          M.O.:     5,0   μg/m3
          Max :   10,1   μg/m3
          Min  :     1,2   μg/m3            

Όριο συναγερμού 500 μg/m3
Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση

         

       M.O.:    2,6  μg/m3


   

         M.O.:     5,0   μg/m3


Οριακή τιμή 125 μg/m3 (να μην υπερβαίνεται περισσότερες από 3 φορές το έτος)
Οι τιμές είναι σε 24ωρη βάση.          M.O.:     33,8   μg/m3
          Max :     54,7   μg/m3
          Min  :     15,7   μg/m3    

   
          M.O.:     52,5   μg/m3
          Max :   134,6   μg/m3
          Min  :     13,2   μg/m3    
       
Δεν έχει θεσπισθεί όριο συναγερμού -- Οριακή τιμή 50 μg/m3 να μην υπερβαίνεται περισσότερες από 35 φορές το έτος
Οι μετρήσεις γίνονται σε 24ωρη βάσηΓενική Εκτίμηση

Η ατμοσφαιρική ρύπανση κυμάνθηκε σε χαμηλά επίπεδα για τους αέριους ρύπους, ενώ ο μέσος όρος των τιμών αιωρουμένων  σωματιδίων τη Παρασκευή, ξεπέρασε το ανώτατο επιτρεπτό όριο των 50 μg/m3.