Δευτέρα, 9 Οκτωβρίου 2017

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης 9/10/2017


Ασπρόπυργος, 9/10/2017

Θέση: Πλατεία Αλωνίστρας

Το ημερήσιο δελτίο ρύπων ενημερώνεται καθημερινά περίπου στη  1:00 μ.μ.


Σήμερα  9/10/2017 οι τιμές κυμάνθηκαν:
Χθες  8/10/2017 οι τιμές κυμάνθηκαν:


       
          Max :      23,8   μg/m3
          Min  :        1,5   μg/m3   
    

          M.O.:      49,5   μg/m3
          Max :      64,5   μg/m3
          Min  :      22,9   μg/m3   

Όρια : ενημέρωσης κοινού 180 μg/m3 -- συναγερμού 240 μg/m3.
Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση


       
   
          Max :     89,3   μg/m3
          Min  :     45,4   μg/m3    
  
          M.O.:      17,2   μg/m3
          Max :      37,2   μg/m3
          Min  :        7,8   μg/m3    
Όριο συναγερμού 400 μg/m3
Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση


   
    
         
          
      
         

Όριο συναγερμού 500 μg/m3
Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση

              

       
  


          

     
Οριακή τιμή 125 μg/m3 (να μην υπερβαίνεται περισσότερες από 3 φορές το έτος)
Οι τιμές είναι σε 24ωρη βάση.


        
          Max :    61,0  μg/m3
          Min  :    19,2   μg/m3      
          
   
           M.O.:      18,1   μg/m3
           Max :      36,1   μg/m3
           Min  :        9,4   μg/m3    
    
Δεν έχει θεσπισθεί όριο συναγερμού -- Οριακή τιμή 50 μg/m3 να μην υπερβαίνεται περισσότερες από 35 φορές το έτος
Οι μετρήσεις γίνονται σε 24ωρη βάση


Το Σάββατο 7/10/2017 οι τιμές κυμάνθηκαν:
Τη Παρασκευή  6/10/2017 οι τιμές κυμάνθηκαν


       
          M.O.:     28,0   μg/m3
          Max :     65,5   μg/m3
          Min  :       1,5   μg/m3    

        
          M.O.:      24,5   μg/m3
          Max :      65,4   μg/m3
          Min  :        1,1   μg/m3    

Όρια : ενημέρωσης κοινού 180 μg/m3 -- συναγερμού 240 μg/m3.
Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση


          M.O.:     42,9   μg/m3
          Max :     77,4   μg/m3
          Min  :     13,9   μg/m3    
      
          M.O.:     65,2   μg/m3
          Max :   107,5   μg/m3
          Min  :     36,0   μg/m3           

Όριο συναγερμού 400 μg/m3
Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση          M.O.:       6,5   μg/m3
          Max :     12,8   μg/m3
          Min  :       0,5   μg/m3    

     
          M.O.:      6,3   μg/m3
          Max :    11,2   μg/m3
          Min  :      2,6   μg/m3   

Όριο συναγερμού 500 μg/m3
Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση

      
           M.O.:     6,5   μg/m3

      
              M.O.:     6,3   μg/m3

Οριακή τιμή 125 μg/m3 (να μην υπερβαίνεται περισσότερες από 3 φορές το έτος)
Οι τιμές είναι σε 24ωρη βάση.

          M.O.:      44,8   μg/m3
          Max :    109,7   μg/m3
          Min  :        3,3   μg/m3    
   
          M.O.:      49,2   μg/m3
          Max :    111,1   μg/m3
          Min  :      18,4   μg/m3    
       
Δεν έχει θεσπισθεί όριο συναγερμού -- Οριακή τιμή 50 μg/m3 να μην υπερβαίνεται περισσότερες από 35 φορές το έτος
Οι μετρήσεις γίνονται σε 24ωρη βάση
Γενική Εκτίμηση


Οι αέριοι ρύποι κυμάνθηκαν σε χαμηλά επίπεδα.