Πέμπτη, 26 Οκτωβρίου 2017

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης 26/10/2017


Ασπρόπυργος, 26/10/2017

Θέση: Πλατεία Αλωνίστρας

Το ημερήσιο δελτίο ρύπων ενημερώνεται καθημερινά περίπου στη  1:00 μ.μ.

Σήμερα  26/10/2017 οι τιμές κυμάνθηκαν:
Χθες  25/10/2017 οι τιμές κυμάνθηκαν:


          

           Max :     33,4    μg/m3
           Min  :       3,2    μg/m3           
    
          M.O.:     29,6   μg/m3
          Max :     43,1   μg/m3
          Min  :     21,1   μg/m3
Όρια : ενημέρωσης κοινού 180 μg/m3 -- συναγερμού 240 μg/m3.
Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση


       

           Max :   60,7   μg/m3
           Min  :   24,6   μg/m3
       

           M.O.:     33,2   μg/m3
           Max :     51,0   μg/m3
           Min  :     24,5   μg/m3
   
Όριο συναγερμού 400 μg/m3
Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση
           Max :  3,2    μg/m3
           Min  :   1,1   μg/m3
    
           
           M.O.:     0,8   μg/m3
           Max :     1,5   μg/m3
           Min  :     0,1   μg/m3

Όριο συναγερμού 500 μg/m3
Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση     
         M.O.:     1,3   μg/m3
       
Οριακή τιμή 125 μg/m3 (να μην υπερβαίνεται περισσότερες από 3 φορές το έτος)
Οι τιμές είναι σε 24ωρη βάση.

          

           Max :    62,1   μg/m3
           Min  :      6,0   μg/m3

          M.O.:     18,3   μg/m3
          Max :     33,8   μg/m3
          Min  :       4,7   μg/m3
Δεν έχει θεσπισθεί όριο συναγερμού -- Οριακή τιμή 50 μg/m3 να μην υπερβαίνεται περισσότερες από 35 φορές το έτος
Οι μετρήσεις γίνονται σε 24ωρη βάσηΓενική Εκτίμηση

Οι αέριοι ρύποι κυμάνθηκαν σε χαμηλά επίπεδα.