Τετάρτη, 21 Δεκεμβρίου 2016

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης 19/12/2016

Ασπρόπυργος, 19/12/2016

Θέση: Πλατεία Αλωνίστρας

Το ημερήσιο δελτίο ρύπων ενημερώνεται καθημερινά περίπου στη  1:00 μ.μ.


Σήμερα 19/12/2016 οι τιμές κυμάνθηκαν:
Χθές 18/12/2016 οι τιμές κυμάνθηκαν:

       
          Max :     33,2   μg/m3
          Min  :       2,9   μg/m3   
  

          M.O.:    34,3   μg/m3
          Max :    68,8   μg/m3
          Min  :      5,3   μg/m3   

Όρια : ενημέρωσης κοινού 180 μg/m3 -- συναγερμού 240 μg/m3.
Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση


           

          Max :   127,9   μg/m3
          Min  :     35,2   μg/m3   
  
        
          M.O.:    34,7   μg/m3
          Max :    68,2   μg/m3
          Min  :    10,5   μg/m3    
Όριο συναγερμού 400 μg/m3
Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση


   
    
          Max :   23,7   μg/m3
          Min  :     4,1   μg/m3
          
      
          M.O.:      4,5   μg/m3
          Max :    10,0   μg/m3
          Min  :      2,1   μg/m3    

Όριο συναγερμού 500 μg/m3
Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση

              

       
  

          M.O.:    4,5   μg/m3 

             
Οριακή τιμή 125 μg/m3 (να μην υπερβαίνεται περισσότερες από 3 φορές το έτος)
Οι τιμές είναι σε 24ωρη βάση.


        
          Max :   128,3   μg/m3
          Min  :     22,8   μg/m3      
          
   
           M.O.:      40,5   μg/m3
           Max :      89,9   μg/m3
           Min  :        9,3   μg/m3    
    
Δεν έχει θεσπισθεί όριο συναγερμού -- Οριακή τιμή 50 μg/m3 να μην υπερβαίνεται περισσότερες από 35 φορές το έτος
Οι μετρήσεις γίνονται σε 24ωρη βάσηΣάββατο 17/12/2016 οι τιμές κυμάνθηκαν:
Παρασκευή 16/12/2016 οι τιμές κυμάνθηκαν:

       
          M.O.:     41,9   μg/m3
          Max :     62,6   μg/m3
          Min  :     18,3   μg/m3    


          M.O.:     28,4   μg/m3
          Max :     51,8   μg/m3
          Min  :       8,1   μg/m3   

Όρια : ενημέρωσης κοινού 180 μg/m3 -- συναγερμού 240 μg/m3.
Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση

          M.O.:     26,4   μg/m3
          Max :     46,5   μg/m3
          Min  :     10,4   μg/m3
          M.O.:     32,6   μg/m3
          Max :     66,2   μg/m3
          Min  :       8,0   μg/m3
Όριο συναγερμού 400 μg/m3
Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση          M.O.:       2,1   μg/m3
          Max :       4,4   μg/m3
          Min  :       0,6   μg/m3    


          M.O.:       1,3   μg/m3
          Max :       4,7   μg/m3
          Min  :       0,1   μg/m3    

Όριο συναγερμού 500 μg/m3
Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση


      
          M.O.:     2,1   μg/m3

      
           M.O.:    1,3   μg/m3

Οριακή τιμή 125 μg/m3 (να μην υπερβαίνεται περισσότερες από 3 φορές το έτος)
Οι τιμές είναι σε 24ωρη βάση.

          M.O.:      22,1   μg/m3
          Max :      37,8   μg/m3
          Min  :      10,6   μg/m3    
 
          M.O.:      26,7   μg/m3
          Max :      41,0   μg/m3
          Min  :      14,1   μg/m3    
        
Δεν έχει θεσπισθεί όριο συναγερμού -- Οριακή τιμή 50 μg/m3 να μην υπερβαίνεται περισσότερες από 35 φορές το έτος
Οι μετρήσεις γίνονται σε 24ωρη βάση
Γενική Εκτίμηση

Η ατμοσφαιρική ρύπανση κυμάνθηκε σε χαμηλά επίπεδα,