Τετάρτη, 30 Μαρτίου 2016

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης 30/3/2016


Ασπρόπυργος, 30/3/2016

Θέση: Πλατεία Αλωνίστρας

Το ημερήσιο δελτίο ρύπων ενημερώνεται καθημερινά περίπου στη  1:00 μ.μ.

Σήμερα 30/3/2016 οι τιμές κυμάνθηκαν:
Χθες 29/3/2016 οι τιμές κυμάνθηκαν:


 

           Max :    52,72    μg/m3
           Min  :      0,84    μg/m3     
      
          M.O.:      23,83   μg/m3
          Max :      84,60   μg/m3
          Min  :        0,55  μg/m3
Όρια : ενημέρωσης κοινού 180 μg/m3 -- συναγερμού 240 μg/m3.
Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση


        
      
           Max :   121,20   μg/m3
           Min  :     46,85   μg/m3
         
          M.O.:       74,59   μg/m3
          Max :     127,00   μg/m3
          Min  :       29,11   μg/m3
Όριο συναγερμού 400 μg/m3
Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση

 
        
           Max :    8,04  μg/m3
           Min  :    0,77  μg/m3

          M.O.:      7,59   μg/m3
          Max :    40,27   μg/m3
          Min  :      0,76   μg/m3
Όριο συναγερμού 500 μg/m3
Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση
           
            M.O.:    7,59  μg/m3
                    
       
Οριακή τιμή 125 μg/m3 (να μην υπερβαίνεται περισσότερες από 3 φορές το έτος)
Οι τιμές είναι σε 24ωρη βάση.

 
         
          Max :   198,20  μg/m3
          Min  :     17,22  μg/m3

          M.O.:     68,31   μg/m3
          Max :   233,80   μg/m3
          Min  :       7.01   μg/m3   
Δεν έχει θεσπισθεί όριο συναγερμού -- Οριακή τιμή 50 μg/m3 να μην υπερβαίνεται περισσότερες από 35 φορές το έτος
Οι μετρήσεις γίνονται σε 24ωρη βάση


Γενική Εκτίμηση


Η ατμοσφαιρική ρύπανση κυμάνθηκε σε χαμηλά επίπεδα εκτός από τα αιωρούμενα σωματίδια τα οποία κυμάνθηκαν σε υψηλά επίπεδα.