Παρασκευή, 26 Σεπτεμβρίου 2014

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης 26/9/2014.Ασπρόπυργος, 26/9/2014

Θέση: Πλατεία Αλωνίστρας

Το ημερήσιο δελτίο ρύπων ενημερώνεται καθημερινά περίπου στη  1:00 μ.μ.

Σήμερα  26/9/2014 οι τιμές κυμάνθηκαν:
Χθες 25/9/2014 οι τιμές κυμάνθηκαν:


      
           Max :    50,43   μg/m3
           Min  :      4,31   μg/m3
          M.O.:     49,46   μg/m3
          Max :   106,70   μg/m3
          Min  :       7,03   μg/m3
Όρια : ενημέρωσης κοινού 180 μg/m3 -- συναγερμού 240 μg/m3.
Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση


        

           Max :     65,42   μg/m3
           Min  :     20,20   μg/m3
         
          M.O.:     35,28   μg/m3
          Max :     64,14   μg/m3
          Min  :     13,22   μg/m3
Όριο συναγερμού 400 μg/m3
Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση

              

          Max :     7,78   μg/m3
          Min  :     2,95   μg/m3     

          M.O.:      6,94   μg/m3
          Max :    21,64   μg/m3
          Min         2,94   μg/m3
Όριο συναγερμού 500 μg/m3
Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση

           


            
          M.O.:     6,94   μg/m3
         
       
Οριακή τιμή 125 μg/m3 (να μην υπερβαίνεται περισσότερες από 3 φορές το έτος)
Οι τιμές είναι σε 24ωρη βάση.

 

          Max :    78,95   μg/m3
          Min  :    15,76   μg/m3     
        
          M.O.:     41,79   μg/m3
          Max :     65,32   μg/m3
          Min  :     22,21   μg/m3
Δεν έχει θεσπισθεί όριο συναγερμού -- Οριακή τιμή 50 μg/m3 να μην υπερβαίνεται περισσότερες από 35 φορές το έτος
Οι μετρήσεις γίνονται σε 24ωρη βάση
Γενική Εκτίμηση

Η ατμοσφαιρική ρύπανση κυμάνθηκε σε χαμηλά επίπεδα.