Παρασκευή, 5 Μαρτίου 2021

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης 04/03/2021

 


Ασπρόπυργος, 04/03/2021

Θέση: Πλατεία Αλωνίστρας

Το ημερήσιο δελτίο ρύπων ενημερώνεται καθημερινά περίπου στη  1:00 μ.μ.

 

Σήμερα 04/03/2021 οι τιμές κυμάνθηκαν:

 Χθες 03/03/2021 οι τιμές κυμάνθηκαν:


 

          

           Max :   68,4   μg/m3

           Min  :     2,8   μg/m3                

   

           M.O.:    46,3  μg/m3

           Max :    75,6  μg/m3

           Min  :    13,3  μg/m3

                             

Όρια : ενημέρωσης κοινού 180 μg/m3 -- συναγερμού 240 μg/m3.
Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση


 

   

 

           Max :  151,9   μg/m3

           Min  :    14,4   μg/m3               

        

   

           M.O.:    40,1   μg/m3

           Max :    64,5   μg/m3

           Min  :    18,2   μg/m3

        

Όριο συναγερμού 400 μg/m3
Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση

 


      

           

          

 

           

 

Όριο συναγερμού 500 μg/m3
Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση


 

 

 

          

Οριακή τιμή 125 μg/m3 (να μην υπερβαίνεται περισσότερες από 3 φορές το έτος)
Οι τιμές είναι σε 24ωρη βάση.

 


          

           

           Max :  112,5   μg/m3

           Min  :    17,4   μg/m3

 

 

           M.O.:     23,1   μg/m3

           Max :     45,6   μg/m3

           Min  :     10,7   μg/m3

 

Δεν έχει θεσπισθεί όριο συναγερμού -- Οριακή τιμή 50 μg/m3 να μην υπερβαίνεται περισσότερες από 35 φορές το έτος
Οι μετρήσεις γίνονται σε 24ωρη βάση

                                                                                                                                               

                                                                                                                               

                                                                                                                                               

                                                        Γενική Εκτίμηση                        

                                                                                               

Οι τιμές των αέριων ρύπων κυμάνθηκαν σε χαμηλά επίπεδα.

Πέμπτη, 4 Μαρτίου 2021

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης 03/03/2021

 


Ασπρόπυργος, 03/03/2021

Θέση: Πλατεία Αλωνίστρας

Το ημερήσιο δελτίο ρύπων ενημερώνεται καθημερινά περίπου στη  1:00 μ.μ.

 

Σήμερα 03/03/2021 οι τιμές κυμάνθηκαν:

 Χθες 02/03/2021 οι τιμές κυμάνθηκαν:

 


          

           Max :   50,8   μg/m3

           Min  :   13,3   μg/m3                

   

           M.O.:    35,4  μg/m3

           Max :    55,3  μg/m3

           Min  :    11,6  μg/m3

                             

Όρια : ενημέρωσης κοινού 180 μg/m3 -- συναγερμού 240 μg/m3.
Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση


 

   

 

           Max :    64,5   μg/m3

           Min  :    20,5   μg/m3               

        

   

           M.O.:    43,6   μg/m3

           Max :    66,2   μg/m3

           Min  :    17,2   μg/m3

        

Όριο συναγερμού 400 μg/m3
Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση

 


      

           

          

 

           

 

Όριο συναγερμού 500 μg/m3
Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση

 


 

 

          

Οριακή τιμή 125 μg/m3 (να μην υπερβαίνεται περισσότερες από 3 φορές το έτος)
Οι τιμές είναι σε 24ωρη βάση.

 


          

           

           Max :    32,1   μg/m3

           Min  :    10,7   μg/m3

 

 

           M.O.:     24,7   μg/m3

           Max :     51,6   μg/m3

           Min  :       6,9   μg/m3

 

Δεν έχει θεσπισθεί όριο συναγερμού -- Οριακή τιμή 50 μg/m3 να μην υπερβαίνεται περισσότερες από 35 φορές το έτος
Οι μετρήσεις γίνονται σε 24ωρη βάση

                                                                                                                                               

                                                                                                                               

                                                                                                                                               

                                                        Γενική Εκτίμηση                        

                                                                                               

Οι αέριοι ρύποι κυμάνθηκαν σε χαμηλά επίπεδα.

Τετάρτη, 3 Μαρτίου 2021

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης 02/03/2021

 


Ασπρόπυργος, 02/03/2021

Θέση: Πλατεία Αλωνίστρας

Το ημερήσιο δελτίο ρύπων ενημερώνεται καθημερινά περίπου στη  1:00 μ.μ.

 

Σήμερα 02/03/2021 οι τιμές κυμάνθηκαν:

 Χθες 01/03/2021 οι τιμές κυμάνθηκαν:


 

          

           Max :   55,3   μg/m3

           Min  :   11,6   μg/m3                

   

           M.O.:    30,5  μg/m3

           Max :    60,5  μg/m3

           Min  :      2,4  μg/m3

                             

Όρια : ενημέρωσης κοινού 180 μg/m3 -- συναγερμού 240 μg/m3.
Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση


 

   

 

           Max :    66,2   μg/m3

           Min  :    17,2   μg/m3               

        

   

           M.O.:    49,9   μg/m3

           Max :    86,0   μg/m3

           Min  :    10,8   μg/m3

        

Όριο συναγερμού 400 μg/m3
Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση

 


      

           

          

 

           

 

Όριο συναγερμού 500 μg/m3
Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση


 

 

 

          

Οριακή τιμή 125 μg/m3 (να μην υπερβαίνεται περισσότερες από 3 φορές το έτος)
Οι τιμές είναι σε 24ωρη βάση.


 

          

           

           Max :    51,6   μg/m3

           Min  :      5,9   μg/m3

 

 

           M.O.:     39,5   μg/m3

           Max :     77,7   μg/m3

           Min  :       7,0   μg/m3

 

Δεν έχει θεσπισθεί όριο συναγερμού -- Οριακή τιμή 50 μg/m3 να μην υπερβαίνεται περισσότερες από 35 φορές το έτος
Οι μετρήσεις γίνονται σε 24ωρη βάση

                                                                                                                                               

                                                                                                                               

                                                                                                                                               

                                                        Γενική Εκτίμηση                        

                                                                                               

Οι αέριοι ρύποι κυμάνθηκαν σε χαμηλά επίπεδα.